1) Izvēlnē izvēlēties Nauda/ Jauna operācija/ Izveidot jaunu izejošo maksājumu.

2) Izvēlēties naudas kontu, darījumu partneri, ievadīt datumu un maksājuma summu. Noklikšķināt Turpināt.

3) Maksājuma informācijai pievienot debitora grāmatvedības pārmaksas kontu, aprakstu un summu. Noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt maksājumu un noklikšķināt Iegrāmatot vai Iegrāmatot ar bankas komisiju, ievadīt komisijas summu un noklikšķināt Iegrāmatot. Operācija ir pabeigta.

5) Lai apskatītu izpildīto darbību izvēlēties Grāmatvedība/Virsgrāmata/Kontu izraksts, ievadīt periodu, debitoru pārmaksas kontu, partneri, aizpildīt citus atlases laukus pēc nepieciešamības un Ielādēt.