Lai atvērtu eksportēto no PayTraq sistēmas CSV datni LibreOffice/OpenOffice programmā jāizvēlas kodējumu UTF-8, valodu Angļu (kolonas ar summu pareizai atvēršanai), atdalītāju - komatu.