Pielāgotos laukus var pielietot, lai parādītu papildu informāciju dokumentos, kura ir nepieciešama un īpaša tieši Jūsu darījuma gadījumam.


Pielāgotos laukus var iestātīt, dodoties uz Mans PayTraq -> Mans uzņēmums -> Iestatījumi -> Pārdošana/Iepirkumi  -> Pielāgotie lauki

Pielāgoto lauku pielietošanas iespējas:

- atsauces uz citiem darbplūsmā izmantotajiem dokumentiem
- projekta/darba vietas
- pārstāvju kontaktinformācija
- numurs preču izsekošanai
- papildu informācija citās valodās utt.

Pielāgotos laukus var izmantot arī uzņēmuma iekšējai informācijai, piemēram, iekšējo atsauču numuriem utt. Šim nolūkam atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekšējā lietošana pielāgotā lauka iestatījumos, tad šī informācija būs redzama tikai programmā, bet netiks atspoguļota drukātās dokumentu versijās un PDF datnes.

Atzīmējiet pielāgotu lauku kā Izveidot pēc noklusējuma, un tas noteikti tiks parādīts visos dokumentos.

Pielāgots lauks var būt aktīvs vai neaktīvs. Ja lauks ir aktīvs, tas ir pieejams dokumentos un var būt izmantots. Ja uz laiku nevēlaties izmantot kādu no pielagotiem laukiem, atzīmējiet to kā neaktīvu.