Ir 2 veidu atgādinājumi:

Atgādinājumi par apmaksām

Tie var būt pieslēgti atsevišķi katram rēķinam, rediģēšanas laikā aktivizējot ķeksīti "Ieslēgt kavēto maksājumu automātisko atgādinājumu nosūtīšanu".

vai vēlāk jebkurā brīdī, tos ieslēdzot/izslēdzot.

Atgādinājumi tiks automātiski aizsūtīti 5., 10. un 15. dienā pēc apmaksas termiņa.

E-pasta veidnes ir pieejamas rediģēšanai Iestatījumi -> Pārdošana/Iepirkumi -> Elektronisko sūtījumu veidnes. Katram sūtījumam ir atsevišķa veidne.

Veidnē ir jābūt aktivizētam ķeksītim "Aktivizēt automātisku paziņojumu izsūtīšanu", pretējā gadījumā šāds paziņojums netiks nosūtīts.

Šī ķeksīša noklusējuma uzstādījumu var mainīt Iestatījumi -> Pārdošana/Iepirkumi -> Noklusējuma uzstādījumi

Paziņojums par nokavētiem maksājumiem

Paziņojumu par nokavētiem maksājumiem ir iespējams nosūtīt manuāli, un tajā tiks iekļauts visu neapmaksāto kavēto rēķinu saraksts.

To var izdarīt, izvēloties klientu un atverot cilni "Pārdošana".