Aizņēmuma reģistrācija programmā.

Lai ievadīt Saņemtos aizņēmumus dodieties uz sadaļu Grāmatvedība-> Saņemtie aizņēmumi, noklikšķiniet uz pogas “Izveidot jaunu parādsaistību”.

Atvērtajā formā ievadiet pamatinformāciju par aizņēmumu: 

Laukā Datums ierakstiet aizņēmuma izsniegšanas datumu, tas var būt, piemēram, līguma parakstīšanas datums.

Laukā Dokumenta numurs – tā dokumenta numuru, saskaņā ar kuru izsniegts aizņēmums.

Laukā Darījuma partneris – bankas vai partnera, kas izsniedz aizņēmumu, nosaukumu.

Pārbaudiet ievadīto informāciju un nospiediet pogu “Turpināt”.

Tagad ievadiet informāciju:

Izvēlnē Konts – izvēlieties grāmatvedības kontu, kurā tiks reģistrēts saņemtais aizņēmums.   

Izvēlnē Procentu konts  – izvēlieties kontu, kurā tiks iegrāmatoti aprēķinātie procentu izdevumi par aizņēmuma izmantošanu.

Laukā Samaksāt līdz – plānotais aizņēmuma atmaksas datums.

Ja izmantojat projektu uzskaiti kā papildu analītiku, tad laukā Projekts varat atlasīt attiecīgo projektu (vajadzības gadījumā projekta saiti vēlāk varat rediģēt).

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Izmainīt”.

Pārbaudiet ievadīto informāciju un nospiediet pogu “Apstiprināt” – aizņēmums ir ievadīts programmā.

Izveidotajam aizņēmumam varat pievienot vienu vai vairākas Zīmes, ja izmantojat šo analītiku.

Saņemtais aizņēmums tagad ir statusā Aktīvs.

 

Aizņēmuma summas pievienošana un koriģēšana.

Saņemtajam aizņēmumam jāpievieno pamatsumma, noklikšķinot uz pogas “Pievienot pamatsummu”.

 

Tiks atvērta forma, kuru var aizpildīt divos veidos:

1) Grāmatojumā kredīta pusē var norādīt aizņēmuma grāmatvedības kontu, bet debeta pusē – naudas kontu, piemēram, bankas kontu, kurā ienāca nauda.

2) Grāmatojuma kredīta pusē var norādīt aizņēmuma grāmatvedības kontu, bet debeta pusē – tranzīta naudas konts. Tad, apstrādājot bankas darījumus, ienākošā maksājuma formā jāizvēlas arī tranzīta naudas konts (tādējādi tranzīta konts tiks nullēts). Šīs variants nozīmē ievadi divos etapos, kas ir nedaudz ilgāka, bet ļauj apstrādāt banku darījumus parastajā kārtībā.

Aizņēmuma summu varat pievienot vairākas reizes, kas ir noderīgi, ja saņemat finansējumu vairākās daļās, piemēram, atverot kredītlīniju.  

Jāatzīmē, ka, izmantojot grāmatojumu, kas atveras ar pogu “Pievienot pamatsummu”, var ne tikai palielināt, bet arī samazināt aizņēmuma summu, ja šāda korekcija ir nepieciešama.

Pēc visas nepieciešamas informācijas ievades noklikšķiniet “Iegrāmatojiet”.

 

Aizņēmuma atmaksas maksājumi

Kad aizņēmums ir saglabāts programmā, varat ērti veikt maksājumus, līdzīgi kā rēķinu maksājumus – vai nu no aizdevuma formas, noklikšķinot pogu “Pievienot atmaksu”.

vai izmantojot sadaļu Nauda-> Maksājumi, kur izejošajā maksājumā pēc darījuma partnera izvēles dokumentu sarakstā varat izvēlēties aizņēmumu,

vai bankas sabalansēšanā varat izvēlēties aizņēmumu no saistīto darījuma partnera neatmaksāto dokumentu saraksta.

Ja Jums nav nepieciešama atsevišķa saņemto aizņēmumu uzskaite vai ja tas ir īstermiņa aizņēmums ar vienu noteiktu maksājumu, tad aizņēmuma summu var iegrāmatot attiecīgajā grāmatvedības kontā tieši no saņemtā maksājuma, neveidojot aizņēmumu kā grāmatvedības vienību sadaļā Saņemtie aizņēmumi.

 

Procentu aprēķināšana

Varat ātri ievadīt par aizņēmumu aprēķināto procentu summu, noklikšķinot uz pogas “Aprēķināt procentus”, atveramajā formā ir jāaizpilda tikai divi lauki - Datums un Summa (pēc apstiprināšanas tiks veikts ieraksts uz aizņēmuma kartiņā norādīto debeta kontu).

 

Automātiskā procentu aprēķināšana

Programmā ir iespēja automātiski aprēķināt procentus par aizņēmumu saskaņā ar sagatavotu un apstiprinātu atmaksas grafiku.

Lai izveidotu atmaksas grafiku, dodieties uz aizņēmuma kartiņas izvēlni Atmaksas grafiks.

Aizpildiet šādus laukus:

Nākamais maksājuma datums ir datums, kurā tiks veikts pirmais automātiskais procentu aprēķins (šis datums var būt arī agrāks par pašreizējo datumu).

Atkārtojuma periods ir automātiskā aprēķina periods (sākot no pirmā aprēķina datuma).

Atmaksas termiņš (Periodu skaits) - periodu skaits, par kuriem tiks aprēķināti procenti.

Procentu aprēķina formula - šajā laukā varat izmantot pieejamus vietturus, lai izveidotu procentu aprēķina formulu, kas atbilst līguma nosacījumiem. Ja procentu summa ir fiksēta, šajā laukā formulas vietā varat ievadīt tikai skaitli.

Noklikšķinot pogu ”Turpināt”, tiks atvērts izmaksu grafika projekts, kuru var pārbaudīt un pēc tam apstiprināt. Ja melnrakstā tiek atrastas kļūdas, to var dzēst, izmantojot pogu “Nodzēst grafiku”.

Pēc grafika apstiprināšanas tiks iegrāmatoti tie darījumi, kuru datums ir agrāks vai vienāds ar šodienas datumu, bet pārējie darījumi tiks iegrāmatoti plānotajā datumā saskaņā ar grafiku.

 

Operāciju vēsture

Visu savu aizņēmumu darījumu vēsturi varat apskatīt sadaļā Operācijas.