Ja rēķinam bija piesaistīta priekšapmaksa un ir nepieciešams to izdzēst, tad jāizdzež grāmatojums, ar kuru bija piesaistīts šis avansa maksājums.

Rēķina sadaļā "Apmaksas" jānospiež uz grāmatojuma numuru un pēc apstiprinājuma atcelšanas jāizdzēš grāmatojums.

Līdzīgi jārīkojas, lai izdzēstu piesaistītu kredītrēķinu un savstarpējo norēķinu.