1) Izdzēst var tikai neapmaksātu rēķinu.

2) Pāriet uz sarakstu Dokumenti/ Visi dokumenti un atvērt rēķinu dzēšanai.

3) Noklikšķināt Izdzēst un apstiprināt operāciju.

4) Rēķins un grāmatojums tiks dzēsti.