Pēc noklusējuma sesijas ilgums ir 30 minūtes. Lietotājs var izmainīt sesijas ilgumu sadaļā Mans Profils -> Pamata informācija -> Sesijas ilgums

Pieejamas vērtības 15,  30, 45 minūtes un 1, 2, 4, 8 stundas.