1) Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu piegādātāju.

vai Iepirkumi -> Piegādātāji -> Izveidot jaunu piegādātāju

2) Ievadīt piegādātāja nosaukumu, statusu (aktīvs vai neaktīvs), ievadīt reģistrācijas un PVN maksātāja numuru. Noklikšķināt Izveidot.

Unikalitātes pārbaude notiek pēc partnera nosaukuma.

3) Pamata informācijas cilnē izvēlēties tipu - fiziska vai juridiska persona, aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā adrese un kontaktinformācija, un, ja nepieciešams, izvēlēties piegādātāju grupu. Lai saglabātu informāciju, noklikšķināt Izmainīt.

4) Finanšu informācijā cilnē aizpildīt nepieciešamos laukus.

Līguma numurs var piedalīties automātiskas numerācijas dokumentos.

Atlaide, apmaksas termiņš un nodokļu grupa šā piegādātāja dokumentā tiks pielietoti pēc noklusēšanas, augstākminētās vērtības dokumentā varēs izmainīt manuāli.

Ievadītās informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Izmainīt.

5) Cilnē Bankas rekvizīti pievienot piegādātāja banku, noklikšķinot Izveidot jaunu ierakstu. Aizpildīt bankas rekvizītu formu, lai saglabātu informāciju noklikšķināt Izveidot

6) Cilnē Kontakti pievienot piegādātāja kontaktus, noklikšķinot Izveidot jaunu ierakstu. Aizpildīt formu ar kontaktinformāciju. Informācijas saglabāšanai noklikšķināt Izveidot

7) Cilnē Partnera tips uzstādīt karodziņu papildus veida attiecībām - klients, darbinieks, banka, nodokļu iestāde un cits. Informācijas saglabāšanai noklikšķināt Izmainīt.