Bankas konti

Lai pievienotu jaunu bankas kontu:
1. Dodieties uz sadaļu Nauda -> Bankas konti 
2. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu bankas kontu
3. Ievadiet savas bankas nosaukumu
4. Ievadiet savu bankas konta numuru
5. Izvēlieties galvenās grāmatas(GG) kontu (kontu no sava kontu plāna), kas tiks piesaistīts šim bankas kontam. Ja nepieciešams, šeit varat izveidot arī jaunu GG kontu. Pievērsiet uzmanību, ka piesaistīto GG kontu vēlāk nevar mainīt.
6. Izvēlieties valūtu.
7. Izvēlieties konta veidu: banka, maksājuma karte, tirgotāja konts, PayPal vai citu. 
Noklikšķiniet uz Turpināt.
Kontu veidi „maksājuma karte” un „tirgotāja konts” ir paredzēts naudas kustības reģistrēšanai tūlītējas apmaksas gadījumā. Vēlāk pie naudas norakstīšanas/saņemšanas bankā nepieciešams veikt izejošo/ienākošo maksājumu ar korespondenci uz kontu „maksājuma karte” vai „tirgotāja konts”.
 

Kases konti

Lai pievienotu jaunu kases kontu:
1. Dodieties uz sadaļu Nauda  -> Kases konti 
2. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu kases kontu
3. Ievadiet kases konta nosaukumu
4. Izvēlieties galvenās grāmatas (GG) kontu (kontu no kontu plāna), kas būs saistīts ar šo kases kontu. Ja nepieciešams, šeit varat izveidot arī jaunu GG kontu. Pievērsiet uzmanību, ka piesaistīto GG kontu vēlāk nevar mainīt.
5. Izvēlieties valūtu.
6. Izvēlieties konta veidu: Pārdošanas vieta vai Kases grāmata. 
Noklikšķiniet uz Turpināt.
Konta veidam “kases grāmata“ naudas kustības reģistrācija notiek ar kases orderu palīdzību.