Grāmatvedības uzskaite tādā vai citādā veidā pastāv jau ļoti sen un parādījās apmēram tad, kad cilvēki sāka nodarboties ar tirdzniecību.

Šādā uzskaitē ir jēga, jo ja mēs gribam veikt uzņēmējdarbību kaut kādā organizēta veidā mums ir nepieciešama kaut kāda uzskaites sistēma, lai sakārtotu un sekotu līdzi saimnieciskajām darbībām.

Ja pielietot terminoloģiju, tad grāmatvedības uzskaite - tā ir sakārtota informācijas savākšanas, reģistrācijas un apkopošanas sistēma naudas izteiksmē par uzņēmuma mantisko stāvokli, to saistībām un to izmaiņām (naudas līdzekļu kustību) ar pilnīgo, nepārtraukto un dokumentēto visu saimniecisko operāciju uzskaiti.

Vienkārši runājot, grāmatvedības uzskaite ir visu operāciju, kuras ir kaut kāda veida saistītas ar uzņēmuma darbību, fiksēšana.

Grāmatvedības uzskaites pirmlicējis bija Luka Pačoli itāļu mūks un matemātiķis, kas dzīvoja XV un XVI gadsimtu mijā.
Bērnībā viņš palīdzēja kādam tirgonim kārtot darījuma ierakstus, vēlāk darījumu uzskaites kārtošana kļuva par viņa amatu. Grāmata "Traktāts par kontiem un ierakstiem" atnesa Lukam plašu atpazīstamību. Pačoli bija ļoti aktīvs un aprakstīja daudz ideju, kuras vēlāk plaši pielietoja grāmatvedības uzskaitē.

Bet īpašu uzmanību ir pelnījuši viņa grāmatas "Galvenā grāmata" un "Divkāršais ieraksts".

"Galvenā grāmata" - ir tiešām pati galvena grāmatvedības grāmata, kurā ir ierakstīta visa uzņēmumu darījumu vēsture. Tā ir vēstures kopsavilkumu žurnāls (analītiskais reģistrs), kurš ietver datus par visu uzņēmuma komerciālo darbību. Mūsdienu valodā – tā ir visu saimniecisko operāciju reģistrācijas žurnāls. Iepirkumi, pārdošana, ražošana, algas, nodokļi - tas viss glabājās grāmatvedības grāmatās.

"Divkāršais ieraksts" (Venēcijas ieraksts) - t.i. kad vienlaikus raksta ko paņēma un kur nolika, t.i. raksta gan debetu (Db) gan kredītu (Kr) grāmatvedības ierakstā.

Divkāršais ieraksts ļauj redzēt katras operācijas "sākumu" un "beigas" no kāda konta kaut kas "aizgāja" un uz kādu kontu "atnāca".

 

Ko dod grāmatvedības uzskaite?

Grāmatvedības uzskaitei ir būtiska nozīme, ja vēlaties gūt iespēju izmērīt savu uzņēmumu un veikt noteiktas tā attīstības prognozes.

Uzņēmuma aktīvu, saistību un ieņēmumu sekošanas sistēmas esamība ļauj pieņemt pārdomātus un pamatotus biznesa lēmumus un vienmēr gūt priekšstatu par biznesa stāvokli kopumā.

Pateicoties precīzai, organizētai grāmatvedības uzskaites sistēmai Jūs varat ne tikai analizēt sava uzņēmuma finanšu datus, bet arī palīdzēt tam augt un gūt peļņu.

Zināt, kur – kādā finanšu stāvoklī atrodas Jūsu uzņēmums no ieņēmumu un izdevumu viedokļa, palīdzēs Jums labāk izprast, kā rīkoties nākotnē, lai uzturētu šo līmeni vai nodrošinātu tālāku izaugsmi.

Grāmatvedības uzskaite arī palīdz sekot līdzi tiem, kuri ir parāda Jums, to ko Jūs esat parādā kādam, uzskaitīt algas, aizņēmumus, piesaistīt potenciālus investorus, izpildīt uzņēmuma budžetu, kā arī sniegt visus nepieciešamus datus nodokļu aprēķiniem.

 

Kam jāveic grāmatvedības uzskaite?

Viss ir atkarīgs no Jūsu uzņēmuma lieluma un tā, cik ātri Jūs paredzat uzņēmuma izaugsmi.

Lielajos uzņēmumos ar finanšu vadību nodarbojas finanšu direktors (CFO) kopā ar vienu vai vairākiem grāmatvežiem.
Neliels vai vidējais uzņēmums var izmantot grāmatvedības ārpakalpojumu vai grāmatvedis var strādāt uzņēmumā.
Mikro uzņēmumos vai uzņēmumos, kuri tikko uzsāka savu darbību grāmatvedības uzskaiti var kārtot pats uzņēmējs. Un tas ir labi, jo patiesībā tas ir ļoti svarīgi, lai uzņēmējs labi orientētos finanšu uzskaitē, it īpaši sava biznesa pirmsākumos un attīstībā.

 

PayTraq U