Jūs varat eksportēt maksājumus no programmas un augšupielādēt tos savā internetbankā. 

Programma atbalsta vairākus eksporta formātus, piemēram, FIDAVISTA, Sepa XML (ISO20022), CSV, TransferWise CSV*.

* Eksporta iespēju pieejamība ir atkarīga no Jūsu uzņēmuma profila valsts.

Izejošo maksājumu eksports

Lai eksportētu iegrāmatotu maksājumu, dodieties uz sadaļu Nauda -> Maksājumi, atveriet attiecīgo maksājumu cilnē Izejošie maksājumi un noklikšķiniet uz pogas "Eksportēt".

Vairāku maksājumu uzdevumu eksportēšana

Lai eksportētu maksājumu uzdevumus, dodieties uz sadaļu Nauda -> Bankas konti, izvēlēties vajadzīgo bankas kontu un noklikšķiniet uz pogas Maksājumu eksports.

Atkarībā no Jūsu darba procesa organizācijas, izmantojot šo opciju, Jūs varat sagatavot un eksportēt maksājumus, pamatojoties uz trim dažādiem datu avotiem.

Eksporta forma satur trīs cilnes:

Izejošie maksājumi - ietver šodien iegrāmatotu maksājumu sarakstu. Visus maksājumus var eksportēt uzreiz vienā datnē.

Neapmaksātie dokumenti - ietver tādu ienākošo dokumentu sarakstu kā iepirkumu dokumenti, avansa norēķini un algu aprēķinu saraksti. Maksājumu uzdevumi varbūt sagatavoti jebkuriem izvēlētajiem dokumentiem un eksportēti uz banku vienā datnē pirms tam, kā šie maksājumi faktiski būs izveidoti programmā. Izejošos maksājumus var ievadīt vēlāk Bankas sabalansēšanas posmā, kad tiks augšupielādēts bankas izraksts.

Nodokļi - ietver nodokļu parādu kontu sarakstu ar nenomaksātajiem atlikumiem. Maksājumu uzdevumus var sagatavot jebkuriem izvēlētajiem kontiem, pamatojoties uz to atlikuma summu, un eksportēt uz banku vienā datnē. Līdzīgi kā ar neapmaksātajiem dokumentiem faktiskos maksājumus var ievadīt vēlāk, veicot Bankas sabalansēšanu.