Manuālo grāmatojumu importēšanu var izmantot, lai automātiski augšupielādētu un apstrādātu manuālos grāmatojuma ierakstus no CSV datnes.

Manuālā grāmatojumu importēšana ir pieejama Grāmatvedība -> Jauna operācija -> Importēt manuālos grāmatojumus

Atkarībā no atzīmētas izvēles  Apstiprināt  visi augšupielādētie grāmatojumi var tikt apstiprināti automātiski vai atstāti statusā Gaida apstiprinājumu.

Tāpat šeit var lejupielādēt importējamas datnes veidni, lai visi dati būtu korekti importēti.

Obligāti aizpildāmie lauki (kolonnas):
1) Reference - unikāla grāmatojuma atsauce, kurai jābūt vienādai visām viena grāmatojuma rindām. Šī vērtība tiks saglabāta izveidotā grāmatojuma laukā Dokumenta numurs.
2) AccountCode - grāmatojuma konta kods
3) DebitAmount - grāmatojuma ieraksta summa debetā 
4) CreditAmount - grāmatojuma ieraksta summa kredītā 
Vienai rindai nevar aizpildīt gan DebitAmount, gan CreditAmount. Ja DebitAmount ir aizpildīta, CreditAmount tiks ignorēta.
Ievērojiet, lai nebūtu lieku atstarpju.
Visi pārējie lauki (kolonnas) nav obligāti.
Kolonnu secībai nav nozīmes, taču kolonas nosaukumiem ir nozīme, un tiem  jābūt tādiem pašiem kā veidnē.

JournalDate - grāmatojuma datums var būt vienā no šiem formātiem: dd/MM/gggg, dd.MM.gggg, gggg-MM-dd. (ASV un PH uzņēmumu kontiem tiks izmantots MM/dd/gggg, nevis dd/MM/gggg.). Ja atstājat tukšu vai kolonna neeksistē, pēc noklusējuma tiks izmantots pašreizējais datums.

Journal Type - dokumenta veids - visu pieejamo dokumentu veidu nosaukumi Mans PayTraq -> Mans uzņēmums  Iestatījumi -> Grāmatvedība -> Dokumentu veidi

Ja lauks ir atstāts tukšs vai kolonna neeksistē, tiks atlasīts noklusējuma dokumenta veids, kas ir iepriekš uzstādīts - atzīmēts ar karodziņu. 

PartnerName - darījuma partnera nosaukums 
Narration - piezīmes    

Currency - valūta ir nepieciešama tikai tad, ja tā atšķiras no bilances valūtas. Tādā gadījumā DebitBalanceAmount un CreditBalanceAmount var izmantot, lai pārrēķinātu summas bilances valūtā, taču tas nav nepieciešams. Ja DebitBalanceAmount un CreditBalanceAmount summas nav uzrādītas, tās tiks automātiski pārrēķinātas, pamatojoties uz pieejamo valūtas kursu.

TaxKeyName - nodokļu grupas nosaukums. Ja ir norādīta nodokļu grupa, nodokļu rindiņa tiks ģenerēta automātiski un to nevajag rakstīt datnē. Tikai norādot nodokļu grupu informācija no grāmatojuma tiks iekļauta PVN deklarācijā (sk. 2. piemērs).

Nodokļu grupas ir pieejamas Mans PayTraq-> Mans uzņēmums Iestatījumi-> Grāmatvedība -> Nodokļu grupas

Description - grāmatojuma ieraksta apraksts 

Tags - zīmes, pievienojiet zīmes, ja nepieciešams (varat pievienot vairākas zīmes, rakstīšanas laikā atdalot tās ar komatu)

1. piemērs 

2. piemērs