Uzskaite pa partijām ļauj veikt atsevišķu preču noliktavas uzskaiti pa partijām vai lotiem vai sērijas numuriem.

Ja nepieciešams uzskaitīt preces pa partijām, vispirms šī iespēja ir jāaktivizē uzņēmuma profila iestatījumos  Mans PayTraq -> Iestatījumi -> Uzņēmuma profils -> Pamatdati

Pēc tam uzskaiti pa partijām var aktivizēt atsevišķi katrai precei, kurai šāda uzskaite ir nepieciešama. Šis iestatījums būs pieejams preces kartiņā.

 

Uzskaitot preces pa partijām, jebkurai preču kustībai (iepirkšana, pārdošana, atlikumu korekcija) precei jāpievieno noteikta partija.

Veidojot preču partiju, var norādīt derīguma termiņu.

Viss preču partiju saraksts ir pieejams sadaļā Noliktava -> Preces -> Preču partijas. Jaunu preču partiju var izveidot šajā sadaļā vai tieši dokumentā, saņemot preces.

Dokumentā, izvēloties preci, partiju sarakstā tiek parādītas tikai aktīvās partijas (ar statusu "Aktīvs").

Ievadot dokumentu Pārdošanā, ja ir aktivizēts preču aizliegums pārdošanai mīnusā (attiecīgas noliktavas iestātijumos), precēm tiek parādītas tikai aktīvās partijas ar pieejamiem atlikumiem.

Atlikumus pa partijām var apskatīt vai nu preču kartītē (sadaļā "Krājumi"),

 

vai sadaļā Noliktava -> Krājumi-> Esošie krājumi, aktivizējot opciju Pēc partijām.

 

Nav iespējams vienlaicīgi uzskaitīt vienu un to pašu preci pa partijām un bez partijām.