Programmā PayTraq ir daudz iespēju izmantot Projektus. Projektus var uzskatīt par peļņas centriem, tie var būt saistīti ar vienu vai vairākiem darījumiem, var tikt izmantoti pārdošanas apjomu sadalīšanai starp pārdošanas menedžeriem utt. Turklāt tie var būt īstermiņa vai ilgtermiņa. Lietošanas iespējas ir lietotāja pārziņā.

Var teikt, ka Projekts ir sava veida analītika, ko var attiecināt uz partneriem, dokumentiem vai grāmatojumiem (ierakstiem grāmatojumu reģistrā).
Piemēram, ja vēlaties skatīt ieņēmumus un izdevumus projekta ietvaros, tad Projekts ir jāpiešķir tiem pārdošanas un pirkšanas rēķiniem vai jebkuram citam transakcijām vai dokumentiem, kas var būt saistīti ar to.

Projekta filtru var pielietot gandrīz jebkuram atskaitēm vai sarakstam. Tas nozīmē, ka Projektu ietvaros varēsiet apskatīt virsgrāmatu, izmēģinājuma bilanci un citas finanšu atskaites.

Klientam vai piegādātājam piešķirtais Projekts parādīsies viņam izrakstītajos vai no viņa saņemtajos dokumentos, kā arī grāmatojumos, kas saistīti ar šo partneri.

Turklāt Projekts neaprobežojas tikai ar vienu uzņēmumu – to var izmantot kā šķērsanalīzi vairākiem uzņēmumiem, t.i. vienu un to pašu projektu var izmantot dažādos uzņēmumos, un par Projektu ir iespējams iegūt konsolidēto Peļņas aprēķinu, kurā apvienoti darījumi no dažādiem avotiem.

Projekti var saturēt arī papildu informāciju komentāru un datņu veidā, un Projektam var pievienot arī Uzdevumus.

Jaunu projektu var izveidot sadaļā Mans PayTraq -> Projekti.

Projektu var arī izveidot tieši no dokumenta vai partnera kartiņas.