Virsgrāmata apkopo informāciju, pamatojoties uz Grāmatojumu reģistra datiem un sastāv no:

 • Apgrozījuma pārskata, 
 • Izmēģinājuma bilances, 
 • Konta izraksta, 
 • Partnera apgrozījumu pārskata
 • Konta apgrozījumu pārskata

Apgrozījuma pārskats rāda izmaiņas grāmatvedības kontos par izvēlēto periodu un var būt sagatavots:

 • pēc visiem iegrāmatojumiem, 
 • tikai pēc apstiprinātiem iegrāmatojumiem,
 • pēc projekta

Izmēģinājuma bilance rāda atlikumus pēc grāmatvedības kontiem izvēlētajā periodā un var tikt sagatavota:

 • pēc visiem iegrāmatojumiem, 
 • tikai pēc apstiprinātiem iegrāmatojumiem

Konta izraksts rāda atlikumu, apgrozījumu un iegrāmatojumu ierakstus pēc izvēlēta grāmatvedības konta noteiktā periodā.

Var tikt sagatavots pēc:

 • visiem iegrāmatojumiem, 
 • tikai pēc apstiprinātiem iegrāmatojumiem, 
 • darījumu partnera, 
 • valūtas, 
 • projekta

Partneru apgrozījumu pārskats rāda atlikumu un apgrozījumu izvēlētajā grāmatvedības kontā pēc visiem darījumu partneriem /pēc katra atsevišķi izvēlētajā periodā.

Var tikt sagatavots pēc:

 • visiem iegrāmatojumiem, 
 • tikai pēc apstiprinātiem iegrāmatojumiem, 
 • valūtas, 
 • projekta