Algu posteņi ir elementi, pēc kuriem aprēķina algu un ar to saistītos nodokļus. Algas posteņu sarakstu var atrast sadaļā Grāmatvedība -> Alga -> cilnē Algu posteņi.

Ir pieejami šādi Algu posteņu veidi:

  • Alga
  • Piemaksas
  • Ieturējumi
  • Atvieglojumi
  • Nodokļi
  • Atvilkumi
  • Kompensācijas
  • Darba devēja iemaksas

Katram no šiem Algas posteņu veidiem programmā jau ir izveidoti ieraksti. Lietotājs var izveidot arī papildu Algu posteņus. Katram no šiem Algas posteņu veidiem programmā jau ir izveidoti ieraksti. Lietotājs var izveidot arī papildu Algu posteņus.

Jauna algas posteņa izveide

Lai izveidotu jaunu Algas posteni, noklikšķiniet uz pogas ''Izveidot jaunu ierakstu''. Atvērtajā logā izvēlieties vienu no pieejamajiem veidiem un piešķiriet jaunajam postenim nosaukumu.

Noklikšķiniet uz pogas ''Izveidot'' un dodieties uz izveidotā posteņa iestatījumiem.

Algas posteņu iestatījumi

Lauks ''Summa'' ļauj iestatīt šim postenim fiksētu vērtību, kas parādīsies algas aprēķinā, pievienojot šo posteni (vērtību var arī rediģēt pašā aprēķinā).

Algas posteņu iestatījumi ļauj automatizēt aprēķinu, izmantojot aprēķinam formulas.

Formulas tiek veidotas, izmantojot pieejamus vietturus – elementus, kuru vērtības tiek ņemtas no dažādām programmas sadaļām.

Pieejamie vietturi*:

R – Bruto atalgojums (darbinieka kartē norādītā algas vērtība);

H – Stundu skaits (nostrādāto stundu skaits, kas ierakstīts Darba grafikā algas aprēķina periodā);

D – Darba dienas (darba dienu skaits algas aprēķina periodā saskaņā ar Kalendāru sadaļā "Algas aprēķins");

W – Nostrādātās dienas (dienu skaits, par kurām Darba grafikā ir reģistrētas nostrādāto stundu vērtības);

AVG – dienas vidējā izpeļņa (dienas vidējās algas vērtība, kas aprēķināta, pamatojoties uz programmā ievadītajiem datiem);

G – Bruto ienākumi (pozīciju summa, kuru veidi ir Alga, Piemaksas un Ieturējumi);

T – ar nodokļiem apliekamie ienākumi (bruto ienākumi, no kuriem atskaitīti posteņi ar veidu Atvieglojumi);

N – neto ienākumi (bruto ienākumi mīnus posteņi ar veidu Nodokļi).

*Vietturu pieejamība iestatījumos ir atkarīga no Algas posteņa veida.

Piemērs 1. Bruto algas aprēķina formula, izmantojot vietturus, var izskatīties šādi:

R*W/D

Algas posteņu formulās papildus vietturiem var izmantot arī nosacījumus (if ... else) un mainīgos lielumus. Formulas rakstīšanas sintakse atbilst JavaScript valodas standarta sintaksei.

Piemērs 2. Ienākuma nodokļa summas aprēķināšanas formula Latvijā var izskatīties šādi:

if(G<=1667) {T*0.20} else {T*0.20+(G-1667)*0.03}​

Laukā ''Kods (darba grafiks)'' var iestatīt īpašu algas posteņu burtu kodu, ko pēc tam var izmantot Darba grafikā, lai atzīmētu dienas, uz kurām attieksies šis algas postenis.

Piemēram, iestatot īpašus atvaļinājumu un slimības lapu kodus, Darba grafikā būs iespējams atzīmēt attiecīgās dienas un izmantot atzīmēto dienu skaitu algas aprēķinā, kā arī vidējās izpeļņas aprēķinā.

Piemērs 3. Ja postenim "Atvaļinājuma nauda" ir piešķirts kods "ATV", formula atvaļinājuma naudas aprēķināšanai varētu izskatīties šādi:

AVG*DAY(ATV)

 

Algas posteņi, kuriem ir aktivizēta izvēles rūtiņa ''Izveidot pēc noklusējuma'', tiks automātiski pievienoti katram jaunam algas aprēķinam.

Vidējās izpeļņas aprēķinā tiks iekļautas summas, kas saistītas ar algas posteņiem ar aktivizētu izvēles rūtiņu ''Iekļaut vidējās izpeļņas aprēķinā''.