PayTraq atbalsta dažādu datu importu CSV formātā. 

Kā atdalītāj zīmi jāizmanto komats. 

Var importēt klientu, piegādātāju, darbinieku, preču un pakalpojumu sarakstus, preču atlikumus, kā arī preču un pakalpojumu cenrāžus.

Lai importētu datus, nepieciešams lejupielādēt attiecīgāsdatnes veidni, aizpildīt to ar datiem un importēt PayTraq. Ja dati no importa datnes nav atrodami sarakstos, tad saraksti tiks papildināti ar jauniem datiem. Ja dati no importa datnes ir atrodami sarakstos pēc nosaukuma un preču/ pakalpojuma koda, tad saraksti tiks atjaunoti ar jaunajiem datiem.

Importa datni var lejupielādēt attiecīgajā sarakstā (klienti, piegādātāji, darbinieki, preces, pakalpojumi, cenrāži) datu importa cilnē.

Sadaļā Noliktavā -> Dokumenti -> Krājumu korekcija -> Krājumu pievienošana (Turpināt) -> Datu imports ir pieejama veidne preču atlikumu importam.

 

Saturs

 

Importēt klientu sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name klienta unikālais nosaukums
Type  fiziskām personām - 1, juridiskām personām - 2
Registration number  klienta reģistrācijas numurs
VAT Number  klienta PVN numurs
Address (Street, City, Region)  klienta adrese
Postal Code/Zip klienta pasta indekss
Country  klienta rezidence, valsts kods no diviem burtiem
Phone  klienta tālrunis
Email  klienta e-pasts
Bank name  klienta banka nosaukums
Bank code  klienta bankas kods
Bank account/IBAN  klienta bankas konta numurs
Contract No.  līguma numurs
Client group  klienta grupas pilnais nosaukums
Discount  klienta atlaide
Payment terms  klienta apmaksas termiņa tips, NET – dienas no rēķina datuma, EOM – dienas no mēneša beigām, COD – apmaksa saņemšanas brīdī, CONSIGN - realizācija
Due days  apmaksas termiņa dienas (tikai NET un EOM)
Price group  cenu grupas pilnais nosaukums, grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem
Project projekta nosaukums

 

Importēt piegādātāju sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name piegādātāja unikālais nosaukums
Type fiziskām personām - 1, juridiskām personām - 2
Registration number piegādātāja reģistrācijas numurs
VAT Number piegādātāja PVN numurs
Address (Street, City, Region) piegādātāja adrese
Postal Code/Zip piegādātāja pasta indekss
Country  piegādātāja rezidence, valsts koda apzīmējums no diviem burtiem
Phone  piegādātāja tālruņa numurs
Email piegādātāja e-pasts
Bank name  piegādātāja bankas nosaukums
Bank code  piegādātāja bankas kods
Bank account/IBAN  piegādātāja bankas konta numurs
Contract No.  līguma numurs
Supplier group  piegādātāja grupas pilnais nosaukums
Discount  piegādātāja atlaide
Payment terms  piegādātāja apmaksas termiņa tips, NET - dienas no rēķina datuma, EOM – dienas no mēneša beigām, COD – apmaksa saņemšanas brīdī, CONSIGN - realizācija
Due days  apmaksas termiņa dienas (tikai NET un EOM)
Project projekta nosaukums

 

Importēt darbinieku sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name darbinieka vārds, uzvārds
Type fiziskām personām - 1
Registration number darbinieka reģistrācijas numurs (personas kods)
VAT Number neaizpilda, atstājiet tukšu
Address (Street, City, Region) darbinieka adrese
Postal Code/Zip darbinieka pasta indekss
Country darbinieka rezidence, valsts kods no diviem burtiem
Phone darbinieka telefons
Email darbinieka e-pasts
Bank name darbinieka bankas nosaukums
Bank code darbinieka bankas kods
Bank account/IBAN darbinieka bankas konta numurs
Contract No. līguma numurs
Employee group darbinieka grupas pilnais nosaukums
Project projekta nosaukums

 

Importēt preču sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name preces unikālais nosaukums
Product code (SKU) preces unikālais kods
Description preces apraksts
Product group preces grupas pilnais nosaukums
Unit pilnais mērvienības nosaukums (saskaņā ar mērvienību sarakstu)
Type preces pārdošanai - 1, preces patēriņam - 2, pamatlīdzeklis - 3
Barcode (EAN-13) preces svītrkods
Weight preces svars (kg)
Avg order lead time vidējais piegādes termiņš (pēc noklusējuma 30 dienas)
Standard cost nominālvērtība

 

Importēt preču cenrādi

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name preces unikālais nosaukums
Product code (SKU)  preces unikālais kods
Price group cenu grupas pilnais nosaukums, grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem
Price preces cena, cenu grupai ar atzīmi „nodoklis iekļauts” cena jānorāda bruto
Is Default uzstādīt karodziņu cenu grupai "pēc noklusējuma" - 1

 

Importēt pakalpojumu sarakstu

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name pakalpojuma unikālais nosaukums
Service code pakalpojuma unikālais kods
Description pakalpojuma apraksts
Service group pakalpojuma grupas pilnais nosaukums
Unit pilnais mērvienības nosaukums (saskaņā ar mērvienību sarakstu)

 

Importēt pakalpojumu cenrādi

datne satur sekojošu lauku secību, lauki ir atdalīti ar komatu. Lejupielādēt datnes veidni

Name pakalpojuma unikālais nosaukums
Service code pakalpojuma unikālais kods
Price group cenu grupas pilnais nosaukums, grupai jābūt izveidotai līdz datu importēšanai
Currency cenu grupas valūtas apzīmējums no trīs burtiem
Price pakalpojuma cena, cenu grupai ar atzīmi „nodoklis iekļauts” cena jānorāda bruto
Is Default uzstādīt karodziņu cenu grupai "pēc noklusējuma" – 1