Iknedēļas kopsavilkums ir daļa no Darbību plūsmas.

Iknedēļas kopsavilkumi atspoguļo debitoru un kreditoru parādus un naudas atlikumu uz nedēļas beigām.

Kā arī tajos ir iekļauti ik nedēļas dati par ienākumiem, izdevumiem un operacionālo peļņu no finanšu gada sākuma.

Svarīgākie skaitļi uzņēmuma darbības novērtēšanai ik nedēļu.

Lai sāktu saņemt iknedēļas kopsavilkumu Darbību plūsmā, tas ir jāaktivizē.

Dodieties uz Mans PayTraq -> Iestatījumi -> Uzņēmuma profils -> Iknedēļas kopsavilkums un aktivizējiet izvēles rūtiņu Pievienot darbību plūsmā.