Jāizraksta priekšapmaksas rēķins ar mīnus zīmi (daudzums) un jāatmaksā bankā.