1) Izvēlnē izvēlēties Nauda -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu ienākošo maksājumu vai dodieties uz sadaļu Nauda -> Maksājumi -> Ienākošie maksājumi un noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu ienākošo maksājumu

Ienākošo maksājumu var izveidot arī no rēķina formas vai tieši no bankas sabalansēšanas, apstrādājot bankas izrakstu.

2) Izvēlēties naudas kontu, darījuma partneri, ievadīt datumu un maksājuma summu. Noklikšķināt Turpināt.

3) Maksājumā pievienot maksājuma informāciju.

Ja maksājums veikts saskaņā ar dokumentiem, tad ar karodziņiem atzīmēt darījuma partnera nepieciešamos dokumentus no saraksta apmaksai. Noklikšķināt Pievienot izvēlēto. Sarakstā dokumentus apmaksai var meklēt pēc dokumenta numura.

Ja maksājums veikts pēc grāmatvedības kontiem, tad nepieciešams izvēlēties grāmatvedības kontu, ievadīt operācijas aprakstu, ja nepieciešams, ievadīt summu un izvēlēties valūtu, ja tā atšķiras no naudas konta valūtas. Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

4) Pārbaudīt maksājumu. Ja maksājuma informācijā norādītā summa nesakrīt ar maksājuma uzdevuma summu, parādīsies nesabalansētais atlikums. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu ātru korekciju, var noklikšķināt attiecīgo saiti nesabalansētā atlikuma pievienošanai maksājuma informācijā kā korekciju, valūtas maiņas kursa starpību, bankas komisiju vai darījuma partnera pārmaksu. 

Maksājuma informācijā tiks pievienota jauna rinda ar attiecīgo apzīmējumu un grāmatvedības kontu. Noklikšķināt Atjaunot.

5) Noklikšķināt Iegrāmatot. Operācija ir pabeigta.