Kad bankas operācijas ir augšupielādētas manuāli vai automātiski, tās jāsabalansē ar programmā veiktajām operācijām.

Bankas kontu sabalansēšana ir pieejama visiem bankas kontiem ar veidiem "Banka" un "PayPal". Lai sāktu sabalansēšanu, izvēlieties Nauda -> Jauna operācija -> Bankas sabalansēšana vai dodieties uz Nauda -> Bankas konti, izvēlieties kontu un noklikšķiniet uz pogas Bankas sabalansēšana.

Bankas sabalansēšana sastāv no 3 cilnēm:

  • Ienākošo bankas operāciju sabalansēšana
  • Izejošo bankas operāciju sabalansēšana
  • Bankas izraksta rindu lejupielāde

Sabalansējot bankas operācijas, tiek meklēti darījumi, kas atbilst primāro dokumentu ierakstiem (piemēram, rēķiniem, avansu norēķiniem, algu sarakstiem, aizdevumiem u. c.), iegrāmatotiem maksājumiem un manuālajiem grāmotojumiem.

Tā piemēram,

ja konstatēta atbilstība ar maksājumu vai grāmatojumu pēc datuma, partnera nosaukuma un summas vai datuma, summas un maksājuma informācijas, tad tiks piedāvāta ieraksta sabalansēšana.

Ja konstatēta atbilstība starp neapmaksātiem rēķiniem pēc summas un partnera nosaukuma vai pēc summas un maksājuma informācijas, tad tiks piedāvāta rēķina apmaksas grāmatojuma izveide un tūlītēja tā sabalansēšana.

Ja atbilstība netiks atrasta, tad varēs izveidot maksājumu, bankas komisiju, pārskaitījumu vai manuālo grāmatojumu un uzreiz sabalansēt ar bankas izraksta datiem.

Uzņēmuma partnerim varat izmantot arī alternatīvu nosaukumu sabalansēšanai, ko var iestatīt partnera kartiņā. Īpaši tas var būt noderīgi karšu darījumiem, ja bankas maksājumu informācijā ir tikai interneta adrese vai daļa no tirgotāja īstā nosaukuma.

Turklāt, izmantojot Auto-sabalansēšanas funkciju, varat viegli sabalansēt lielāko daļu izraksta rindu no augšupielādētajiem bankas izrakstiem ar vienu klikšķi. Auto-sabalansēšana ir pieejama gan manuāli augšupielādētiem bankas operācijām and automātiskajām bankas kanāliem. Tā ietaupa lietotājiem daudz laika, vienlaikus padarot procesu ātru, samazinot manuālo darbu un uzlabojot precizitāti. 

Varat arī izveidot savus bankas sabalansēšanas noteikumus,  lai automātiski saskaņotu vēl vairāk darījumu. Tie ir papildu noteikumi, kurus Jūs varat izveidot paši automātiskai sabalansēšanai tām bankas operācijām, kurām nav sistēmā ievadīto primāro dokumentu un kurām sistēmā nevar atrast viennozīmīgu atbilstību.

Ielādētās bankas izraksta rindas ir visu augšupielādēto bankas operāciju saraksts. Ierakstus var meklēt pēc summām (izejošajiem maksājumiem summa jāievada ar mīnusa zīmi), maksājuma informācijas un periodiem. No saraksta var atcelt sabalansēšanu vai arī pāriet pie bankas sabalansēšanas. Ielādētās bankas izraksta rindas tiek saglabātas sistēmā arī pēc sabalansēšanas un ir pieejamas darbībām/korekcijām.