1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu kredītrēķinu.

vai Pārdošana -> Dokumenti -> Ievadīt jaunu dokumentu

 

2) Izvēlēties operācijas veidu – Preču pārdošana, ievadīt dokumenta datumu un klientu.

3) Pozīciju sarakstā pievienot preci, apjomu (skaitu) un cenu.

Cenu ievadīšanai ar nodokli uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli

Izvēlēties noliktavu, grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tā atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu

Kopējo atlaidi/uzcenojumu var noteikt ar summu vai summas procentuālo daļu pozīciju sarakstā. Lai pievienotu jaunu atlaidi/uzcenojumu, noklikšķināt Pievienot jaunu ierakstu.

Piegādes maksu var noteikt tikai ar summu, noklikšķināt uz Piegādi, lai saņemtu piegādes maksu no tarifa grupas.

Lai piemērotu atbilstošu metodi nodokļu aprēķināšanai no kredītrēķina un to atspoguļošanai grāmatvedības kontos, izvēlēties nodokļa uzskaites kases vai uzkrājumu principu.

Izveidojot kredītrēķinu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt kredītrēķinu, noklikšķināt Iegrāmatot. Pēc kredītrēķina tiks izveidots grāmatojums un ienākošā noliktavā piegāde (pārdošanas atgriešana).

5) Kredītrēķinā pāriet uz preces kustības cilni un atvērt ienākošās piegādes dokumentu.

Koriģēt preces pašizmaksu (poga Rediģēt), ja tā atšķiras no faktiski aprēķinātās pašizmaksas, atjaunot. Noklikšķināt Apstiprināt. Operācija ir pabeigta.