Pārdošana/Dokumenti satur preču un pakalpojumu pārdošanas dokumentu sarakstu.

Pieejami sekojoši dokumentu veidi:

  • cenu piedāvājums, 
  • pasūtījums, 
  • priekšapmaksas rēķins, 
  • rēķins, 
  • čeks/ kvīts, 
  • kredītrēķins. 

Katrs dokumenta veids satur no citiem atšķirīgus laukus un drukas formu.

Katru dokumenta veidu var izmantot ar trīs darījuma/operāciju veidiem:

  • preču pārdošana, 
  • pakalpojumu sniegšana, 
  • citi ieņēmumi. 

Preču pārdošana ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, jāpievērš uzmanība, ka ievadīto preču veids ir tikai pārdošanai, automātiski tiek izveidots piegādes no noliktavas dokuments vai nogādāšana noliktavā (kredītrēķiniem).

Pakalpojumu sniegšana paredz ievadīt pakalpojumus tikai no pakalpojumu saraksta.

Citi ieņēmumi - brīva rēķina ievades forma.

Katram dokumenta veidam noklusējuma iestatījumā ir piesiets operācijas veids, tāpēc vispirms izvēlēties dokumenta veidu un, ja nepieciešams, arī operācijas veidu. Dokumenta veidam var būt iekļautā nodokļa pazīme, tad pārdošanu pēc šāda dokumenta veida nepieciešams ievadīt ar nodokli (bruto). Visiem pārdošanas dokumentiem pieejama automātiskā numerācija.

Gaidot apstiprinājumu - pārdošanas dokumentu saraksts melnraksta statusā vai apstiprinājuma gaidīšanas statusā. Melnraksts ir pieejams rediģēšanai, dokumentsapstiprinājumu gaidīšanas statusā pieprasa apstiprināt grāmatojumu.

Gaidot apmaksu – dokumentu saraksts apmaksas gaidīšanas statusā vai daļēji apmaksāts.

Periodiskie rēķini - rēķinu veidnes saraksts, uz kuru pamatā izvēlētā datumā tiks izveidoti jauni rēķini. Sarakstu var šķirot pēc nākoša rēķina datuma un klienta.