1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu pasūtījumu. 

vai Pārdošana -> Dokumenti -> Ievadīt jaunu dokumentu

 

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu un klientu. Ja klients nav pieejams klientu sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā klients, vēlāk papildiniet klienta kartiņu ar informāciju.

No izvēlētā operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

  • preču pārdošanas operācija ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, 
  • pakalpojumu sniegšana - tikai no pakalpojumu saraksta, 
  • citi ieņēmumi ir pasūtījums brīvā formā. 

No pasūtījuma pakalpojumu sniegšana/citi ienākumi veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu.

No pasūtījuma preču pārdošanas operācijas veida var noformēt rēķinu ar attiecīgo operācijas veidu vai piegādi no noliktavas.

Attiecīgi katrā no rēķinu veidiem vai piegādē no noliktavas varēs importēt pasūtījumu (pasūtījumus). 

Noklikšķināt Turpināt.

3) Sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci, pakalpojumus vai citu ieņēmumu brīvas formas aprakstu, apjomu un cenu. 

Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli

Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļu grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām. 

Lai izveidotu jaunu rindu, nospiest N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu

Izveidojot pozīciju sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Pārbaudīt pasūtījumu, noklikšķināt Apstiprināt klienta pasūtījuma izpildīšanai.

5) Lai sasaistītu pasūtījumu ar rēķinu vai ar preču piegādi no noliktavas, atvērt pasūtījumu, noklikšķināt Izveidot un izvēlēties Izveidot rēķinu, Izveidot piegādi vai Ievadīt jaunu priekšapmaksas rēķinu, tad papildināt/izmainīt rēķinu vai piegādi un noklikšķināt Atjaunot.

Gadījumā, ja rēķins vai preču piegāde ir izveidota nē no Pasūtījuma, lai savienotu šo rēķinu vai šo preču piegādi no noliktavas ar pasūtījumu, ir nepieciešams rēķinā vai piegādē atzīmēt vajadzīgas pozīcijas no Pasūtījuma pozīciju importa sarakstā, noklikšķināt Importēt, papildināt/izmainīt rēķinu vai piegādi no noliktavas un Atjaunot. Ja pasūtījums tiek izpildīts pa daļām, atkārtot augstākminētās darbības līdz pilnīgai pasūtījuma izpildei. Pasūtījuma atbilstības pārbaude tiek izpildīta katrai rindai. Operācija ir pabeigta.