1) Pārdošana -> Dokumenti -> Visi dokumenti

noklikšķiniet Ievadīt jaunu dokumentu, izvēlēties dokumenta veidu - Periodiskais rēķins, izvēlēties operācijas veidu, ievadiet nākama rēķina datumu un klientu, noklikšķiniet Turpināt

Nākama rēķina datumam jābūt lielākam par šodienas datumu.

Var atrast rēķinu sarakstā agrāk izveidotu rēķinu, atvērt to un tajā noklikšķināt Izveidot jaunu periodisku rēķinu, dati no rēķina tiks pārkopēti jaunā periodiskā rēķinā.

2) Periodiskā rēķinā izvēlēties atkārtojuma periodu: nedēļa, mēnesis, ceturksnis, pusgads vai gads.

Izvēlēties darbību: rēķins tiks saglabāts kā melnraksts, rēķins tiks iegrāmatots, rēķins tiks iegrāmatots un aizsūtīts pa e-pastu.

3) Ievadiet periodiskā rēķinā nepieciešamu informāciju.

4) Norēķinu perioda attēlošanai rēķinā jāizvēlas norēķinu periods pirmām rēķinam. 

Norēķinu periods nākamam rēķinam tiks aprēķināts pēc formulas: jauna perioda sākums, kā iepriekšēja perioda beigas +1 diena, jauna perioda beigas, kā jauna perioda sākums + atkārtojuma periods - 1 diena.

5) Pārbaudiet periodisko rēķinu, noklikšķiniet Apstiprināt

Apstiprināt periodiskos rēķinus var tikai lietotājs ar grāmatojumu apstiprināšanas tiesībām.

Visi izveidotie periodiskie rēķini tiek attēloti cilnē Periodiskie rēķini.