Pirms uzstādīt bloķēšanas datumu, visiem grāmatojumiem bloķēšanas periodā jābūt apstiprinātiem.

1) Izvēlnē izvēlēties Mans PayTraq/ Mans uzņēmums/ Iestatījumi/ Uzņēmuma profils/ Perioda bloķēšanas datums.

2) Ievadīt bloķēšanas perioda datumu un noklikšķināt Izmainīt.

3) Tiks bloķēta iespēja mainīt datus līdz bloķēšanas datumam.