1) Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu aprēķinātām uzņēmuma ienākuma nodoklim.

2) Slēgt operāciju kontus (skat. Kā slēgt operāciju kontus?).

3) Pēc nepieciešamības ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu aprēķinātajai peļņas vai zaudējuma pārnešanai uz nesadalītās peļņas / nesegtā zaudējuma bilances kontu.

4) Bloķēt atskaites periodu (skat. Kā nobloķēt iespēju mainīt datus?)