Krājumu inventarizācija ir viens no krājumu korekcijas operācijas veidiem.

Lai reģistrētu inventarizācijas rezultātus programmā, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1) Izvēlnē izvēlēties Noliktava -> Jauna operācija -> Ievadīt krājumu korekciju.

2) Izvēlēties korekcijas veidu: “Krājumu inventarizācija”.

3) Ievadiet inventarizācijas datumu un izvēlēties vajadzīgu noliktavu. Noklikšķiniet
pogu “Turpināt”.

4) Pievienojiet sarakstam tās preces, kurām inventarizācijas rezultātā tika konstatēta
starpība starp pieejamo daudzumu pēc programmā reģistrētiem datiem un faktisko
daudzumu noliktavā.

Laukā "Faktiskais atlikums" ievadiet reālo preču daudzumu noliktavā. Izvēloties
preci, laukā "Vienības vērtība" tiks piedāvāta aktuāla aprēķināta šīs preces
pašizmaksa, šo vērtību vajadzības gadījumā var rediģēt manuāli.

Lai pievienotu jaunu rindiņu noklikšķiniet burtu N uz tastatūras vai saiti “Pievienot
jaunu ierakstu” programmā.

Pabeidzot inventarizācijas saraksta izveidi noklikšķiniet “Atjaunot”, lai saglabātu
informāciju.

5) Pēc ievadītās informācijas pārbaudes, nospiediet pogu "Apstiprināt". Operācija tiks
pabeigta, preču atlikumi tiks koriģēti un tiks izveidoti arī attiecīgie krājumu izmaiņu
grāmatojumu.