Krājumu korekcijas operācijas tiek pielietotas, lai norakstītu bojātas un pazaudētas preces vai preces, kuram derīguma termiņš ir beidzies. Kā arī to preču reģistrācijai, kuras tika atrastas noliktavā vai saņemtas bez maksas.

Tādējādi, Krājumu korekcijas operācijas tiek izmantotas, lai reģistrētu izmaiņas preču krājumos un sakārtot datus programmā atbilstoši faktiskajiem preču atlikumiem fiziskajā noliktavā.

Ievērojiet, ka Krājumu korekcijas operācijas nav jāpielieto, lai reģistrētu nopirkto preču saņemšanu - šajā gadījumā preču saņemšana tiek reģistrēta programmā iegrāmatojot saņemto rēķinu vai preču piegādes ienākošo dokumentu.

Tāpat, Krājumu korekcijas operācijas nav jāpielieto, lai norakstītu no noliktavas preces, kuras tiek pārdotas- šajā gadījumā preces aiziešana no noliktavas - preces pārdošana tiek reģistrēta programmā iegrāmatojot izrakstīto rēķinu vai preču piegādes pārdošanas dokumentu par klientam nosūtīto preci.

Lai apskatītu jau visu ievadītu Korekciju sarakstu ieejiet izvēlnē Noliktava -> Dokumenti, un izvēlieties cilni Krājumu korekcija.

Lai ievadītu jaunu Krājumu korekciju noklikšķiniet uz pogas Ievadīt krājumu korekciju vai izvēlēties Noliktava -> Jauna operācija -> Ievadīt krājumu korekciju.

Atvērtā formā ievēlieties operācijas datumu, noliktavu, kurā notiek šī operācija un korekcijas veidu.

Pašreizējie krājumu atlikumi noliktavā var būt koriģēti atbilstoši zemāk aprakstītiem korekcijas veidiem:

1. Krājumu pievienošana – tā ir esošo krājumu skaita noliktavā palielināšanas operācija.

2. Krājumu norakstīšana – tā ir esošo krājumu skaita noliktavā samazināšanas operācija.

3. Krājumu inventarizācija – tā ir preču pieejama atlikuma (pēc datiem programmā) salīdzināšanas operācija ar preču faktisko daudzumu noliktavā, un atkāto noviržu koriģēšana. Vairāk informācijas var atrast šeit.

4. Ražošanas pasūtījums – tā ir vienas preces ražošanas operācija ( un saistīta ar šo operāciju preču ienākšana noliktavā) no citas preces vai citām precēm (un saistīta ar šo operāciju preces aiziešana-norakstīšana no noliktavas), kura tiek veikta viena un tā paša noliktavā. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Apstiprinot Krājumu korekcijas operāciju mainās ne tikai preču daudzums noliktavā, bet veidojas arī grāmatvedības kontējums – iegrāmatojums, kurš maina krājumu vērtību.
Iegrāmatojuma veids ir atkarīgs no uzņēmuma izvēlētas krājumu uzskaites metodes (periodiskā vai nepārtrauktā inventarizācija).

Iegrāmatojuma summa ir atkarīga no saņemtas vai norakstītas preču vērtības, kura bija iekļauta korekcijas operācijā.

Pievienojot preces Krājumu korekcijas dokumentā, katrai precei laukā “Vienības vērtība” automātiski tiek attēlota tās pašreizēja pašizmaksa, kura bija aprēķināta veicot pēdējo pašizmaksas aprēķinu (apskatīties pēdējā aprēķina datumu var sadaļā Noliktava -> Preces pašizmaksa), tomēr pēc nepieciešamības šī vērtība var būt izmainīta.