Ārvalstu valūtas kursa starpības peļņas vai zaudējumi rodas, ja uzņēmums pērk un/vai pārdod preces un pakalpojumus ārvalstu valūtā un šī valūta svārstās attiecībā pret nacionālo valūtu. Tā rezultātā var rasties naudas aktīvu un saistību vērtības atšķirības, kas periodiski jāatzīst, līdz tās tiek pilnībā nodzēstās.

Realizētās un nerealizētās peļņas vai zaudējumi no darījumiem ārvalstu valūtā atšķiras atkarībā no tā, vai darījums ir vai nav pabeigts līdz pārskata perioda beigām.

Realizētie peļņas vai zaudējumi attiecas uz peļņu vai zaudējumiem no pabeigtiem darījumiem. Piemēram, ja Jūs izrakstījāt rēķinu klientam vienā dienā (pēc viena valūtas maiņas kursa), bet klients to apmaksāja citā dienā (kad faktiskais valūtas maiņas kurss ir cits), Jūs saskaraties ar realizētajiem valūtas peļņām vai zaudējumiem.

Peļņa vai zaudējumi no šiem darījumiem tiek aprēķināti PayTraq automātiski, un tie parādīsies attiecīgajos ierakstos maksājumu žurnālā (galvenās grāmatas kontā - Realizētie peļņa/zaudējumi no valūtu kursa izmaiņas).

Nerealizētie peļņas vai zaudējumi attiecas uz peļņu vai zaudējumiem, kurus var aprēķināt, bet attiecīgie darījumi vēl nav pabeigti. Tātad, nerealizētā peļņa vai zaudējumi ir potenciālā peļņa vai zaudējumi jebkurā brīdī starp reģistrēto pārdošanu vai pirkšanu un maksājuma saņemšanu vai veikšanu.

Piemēram, Jūs esat izrakstījis rēķinu klientam, un šis rēķins joprojām gaida apmaksu. Šajā gadījumā, ja valūtas maiņas kurss rēķina izrakstīšanas dienā atšķiras no šodienas valūtas maiņas kursa - Jums ir nerealizēta valūtas peļņa vai zaudējumi no šī rēķina. Protams, ši peļņa vai zaudējumi ir tikai "uz papīra". Sistēma neveic nekādus automātiskus iegrāmatojumus, lai izsekotu nerealizētai peļņai vai zaudējumiem no darījumiem ārvalstu valūtā.

Lai aprēķinātu nerealizētos valūtas peļņas un zaudējumus visiem ārvalstu valūtā nominētajiem aktīviem un pasīviem (izrakstītajiem un saņemtajiem neapmaksātajiem rēķiniem, izdotajiem aizdevumiem u. c.), dodieties uz sadaļu Grāmatvedība -> Jauna operācija -> Aprēķināt nerealizētu P/Z no kursu starpības.

Atvērtajā logā izvēlieties aprēķina datumu un noklikšķiniet uz pogas “Iegrāmatot”.

Lūdzu, paturiet prātā, ka visi iepriekšējie žurnāla ieraksti par nerealizētajiem ārvalstu valūtas kursa starpības peļņām  vai zaudējumiem nenobloķētajā periodā tiks dzēsti!

Lai tie netiktu ietekmēti, bloķējiet periodu, kurā tie ir.

Piemēram, ja iepriekšējā pārskata gada beigās esat veicis nerealizēto ārvalstu valūtas kursa starpības peļņas un zaudējumu aprēķinu, tad, lai šis ieraksts paliktu neskarts, ir nepieciešams nobloķēt iepriekšējo gadu.