Gadījumos, kad uzņēmumam ir tiesības ieskaitīt tikai daļu no piegādātājam samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (piemēram, 50 %, iegādājoties degvielu), attiecīgo iepirkuma dokumentu programmā var ievadīt šādi:

1) Dokumenta apstrāde sadaļā "Iepirkumu iesūtne"

Apstrādājot dokumentu "Iepirkumu iesūtnē", ir iespējams automātiski sadalīt nodokļa summu.

Apstrādājamā dokumenta logā atzīmējiet izvēles rūtiņu "Nodoklis iekļauts", un parādīsies izvēlne "PVN atskaitāms", kurā varat izvēlēties atskaitāmo nodokļa daļu - 40%, 50%, 100%.

Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt", tiks atvērts dokumenta melnraksts, kurā tiks izveidotas divas rindas:

1. rinda ar to rēķina summas daļu, uz kuru attiecas nodokļa grupa "Priekšnodoklis 21%"

2. rinda atlikušā rēķina summas daļa ar nodokļu grupu "nav PVN"

Ja nepieciešams, varat mainīt sistēmas izvēlēto izdevumu kontu rindā ar nodokļu grupu ''nav PVN''.

 

2) Dokumenta manuāla ievade

Izveidojiet jaunu dokumentu sadaļā Iepirkumi -> Dokumenti

Atzīmējiet izvēles rūtiņu ''Cenas norādītas ar nodokli''

un pēc tam ievadiet darījumu divās rindās, katrā no rindām norādot atbilstošo bruto summas daļu.

Piemēram, piemērojot 50%, ja dokumentā ir norādīta kopēja summa 200 eiro, tas varētu būt šādi:

1. rindā 50% no bruto summas ar nodokļa grupu "Priekšnodoklis 21%"

2. rindā 50% no bruto summas ar nodokļa grupu ''nav PVN''

 

Ievades ērtībām var izmantot lauku "Atlaide", katrā rindā piemērojot 50% atlaidi pilnai bruto summai.

Tādā veidā varat nevis aprēķināt pusi no dokumenta kopējas summas, bet vienkārši nokopēt kopējo summu abās rindās.