Nodokļa grupa ir neatņemama PVN uzskaites sastāvdaļa programmā, un tā jāpiemēro katram deklarējamam darījumam.

Nodokļu grupas iestatījumi ir pieejami sadaļā: Iestatījumi -> Grāmatvedība -> Nodokļu grupas.

Katrai Nodokļu grupai ir veids. Nodokļu grupu veidi ir rezervēti un atkarīgi no valsts. To nosaka attiecīgās valsts darījumu deklarēšanas noteikumi un specifika.

Nodokļa veids nosaka piemērošanas pamatu, nodokļa uzlikšanas principu un nodokļa aprēķinu (piemēram, standarta likme, samazinātā likme, pārdošana un iepirkšana ES, reversie darījumi, preču imports, eksports uz trešām valstīm utt.).

Nodokļu grupas veidi ir izmantoti, lai sasaistītu grāmatojumus ar atbilstošajām PVN deklarācijas vai citu nodokļu pārskatu (nodokļu deklarācijas pielikumu, iSAF u. c.) rindām. PVN deklarācijas papildu konfigurēšana programmā nav nepieciešama.

Pēc noklusējuma  nodokļu grupas visbiežāk izmantotiem darījumu veidiem jau ir izveidotas. Papildu nodokļu grupas (piemēram, nodokļu grupas iekšējiem reversajiem darījumiem) var izveidot iestatījumos, izvēloties vajadzīgo veidu.

Nodokļu grupu automātiskās atlases secība dokumentos ir šāda: tiek izvēlēta nodokļa grupa no klienta/piegādātāja, ja nav norādīta, tiek izvēlēta klienta/piegādātāja grupas nodokļa grupa, ja nav norādīta, tiek izvēlēta prece/pakalpojuma nodokļa grupa, ja nav norādīta, tiek izvēlēta noklusējuma nodokļa grupa no Nodokļa grupas saraksta. Lietotājs vienmēr var manuāli mainīt nodokļa grupu dokumentos.

Tādējādi vajadzības gadījumā samazināto likmi var iestatīt preces kartītē un, piemēram, nodokļa grupu pārdošanai ES, vai nodokļa atslēgu eksportam uz trešām valstīm - klienta kartītē vai klienta grupā.

Ja uzņēmums nav PVN maksātājs, tad nodokļu grupas iestatījumos nodokļu grupu "bez PVN" ir jānosaka kā noklusējuma nodokļu grupu un jāpiemēro visos darījumos.

Katras nodokļu grupas perioda kopējos apgrozījumus, kā arī visu konkrētās nodokļu grupas darījumu atšifrējumu var apskatīt atskaitē sadaļā: Atskaites-> Grāmatvedība -> PVN nodokļu grupu kopsavilkums. Vajadzības gadījumā šo atskaiti var izmantot arī PVN deklarāciju pārbaudei.

 

Nodokļu grupas, kas tiek automātiski izveidotas jaunam uzņēmuma profilam (LV):

Nodokļa grupas nosaukums | Veids

 • Priekšnodoklis 21% | Priekšnodoklis standartlikme
 • PVN 21% | PVN standartlikme
 • atbrīvojumi, kas neapliek ar PVN | Ar PVN neapliekamie darījumi
 • bez PVN citās valstīs veiktie darījumi | Ārpus ES sniegtie pakalpojumi
 • bez PVN pakalpojumi ES PVN maksātājam | ES PVN maksātājam sniegtie pakalpojumi
 • Imports | Priekšnodoklis par importētajām precēm (Imports)
 • nav PVN | Nav registrēts, kā PVN maksātājs vai Darījumi bez PVN
 • Priekšnodoklis 12% | Priekšnodoklis I samazinātā likme
 • PVN 12% | PVN I samazinātā likme
 • PVN eksports 0% | Eksportētās preces (Eksports)
 • PVN pakalpojumi 0% | Ar PVN 0% apliekamie pakalpojumi
 • Reverss par pakalpojumiem ārpus ES 21% | PVN par pakalpojumiem ārpus ES apgrieztā maksāšana
 • Reverss par pakalpojumiem ES 21% | No ES saņemtās pakalpojumu PVN apgrieztā maksāšana pēc standartlikmes
 • Reverss par precēm ES 12% | No ES saņemtās preces PVN apgrieztā maksāšana pēc I samazinātās likmes
 • Reverss par precēm ES 21% | No ES saņemtās preces PVN apgrieztā maksāšana pēc standartlikmes
 • uz ES piegādātās preces | uz ES piegādātās preces

 

Nodokļu grupas veidi (LV):

 • PVN standartlikme
 • Priekšnodoklis standartlikme
 • Iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem PVN maksā saņēmējs
 • Priekšnodoklis I samazinātā likme
 • Priekšnodoklis II samazinātā likme
 • PVN I samazinātā likme
 • Priekšnodoklis par importētajām precēm (Imports)
 • PVN II samazinātā likme
 • Ārpus ES sniegtie pakalpojumi
 • No ES saņemtās pakalpojumu PVN apgrieztā maksāšana pēc standartlikmes
 • Īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos
 • ES PVN maksātājam sniegtie pakalpojumi
 • No ES saņemtās preces PVN apgrieztā maksāšana pēc standartlikmes
 • Ar PVN neapliekamie darījumi
 • No ES saņemtās preces izlaišanai brīvam apgrozījumam PVN apgrieztā maksāšana
 • Darījumi, kas veikti brīvostās uz SEZ
 • No ES saņemtās preces PVN apgrieztā maksāšana pēc I samazinātās likmes
 • No ES saņemtās preces PVN apgrieztā maksāšana pēc II samazinātās likmes
 • uz ES piegādātās preces
 • PVN par pakalpojumiem ārpus ES apgrieztā maksāšana
 • uz ES piegādātās preces pēc II samazinātās likmes
 • uz ES piegādātās preces izlaišanai brīvam apgrozījumam
 • trīspusīga preču piegāde ES
 • ārpus ES preču piegādes muitas noliktavās un brīvajās zonās
 • R1 PVN reversa darījumi ar kokmateriāliem
 • R2 PVN reversa darījumi ar metāllūžņiem
 • R3 PVN reversa darījumi par būvniecības pakalpojumiem
 • R5 PVN reversa darījumi ar graudaugiem
 • R6 PVN reversa darījumi ar dārgmetāliem
 • R7 PVN reversa darījumi ar metālizstrādājumiem
 • R8 PVN reversa darījumi ar sadzīves tehniku
 • R9 PVN reversa darījumi ar būvizstrādājumiem
 • R4 PVN reversa darījumi ar datoriem un mobilajiem ierīcēm
 • PVN atmaksa ārvalstu fiz. personām
 • uz ES piegādātie jaunie transportlīdzekļi
 • Vieglo transportlīdzekļu iegāde
 • Ar PVN 0% apliekamie pakalpojumi
 • Lauksaimniekam izmaksāta kompensācija
 • Eksportētās preces (Eksports)
 • PVN III samazinātā likme (PVN 0%)
 • Priekšnodokļa korekcija
 • Nodokļa korekcija
 • PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis
 • Īpašs PVN režīms ES teritorijā (Pakalpojumi)
 • Īpašs PVN režīms ES teritorijā (Preces)
 • Cross-border VAT
 • Nav registrēts, kā PVN maksātājs vai Darījumi bez PVN