Banku sabalansēšanas noteikumu eksports ir paredzēts lietotājiem, kuri strādā programmā vairāku uzņēmumu profilos.

Ar šīs funkcijas palīdzību lietotājs, iestatot sabalansēšanas noteikumus viena uzņēmuma profilā, var tos pārnest (eksportēt) uz cita uzņēmuma profilu.

Lai eksportētu noteikumus, dodieties uz sadaļu Nauda -> Bankas konti -> Sabalansēšanas noteikumi un noklikšķiniet uz ikonas “Eksportēt”.


Parādīsies lapa ar visu sabalansēšanas noteikumu sarakstu, norādot to nosaukumu un statusu.

Katra noteikuma nosaukuma priekšā ir izvēles rūtiņa, kas jāatzīmē, lai noteikumu varētu eksportēt. Varat arī atzīmēt visus noteikumus uzreiz - izvēles rūtiņa ir saraksta sākumā.


Šādā veidā varat eksportēt visus noteikumus kopā vai atlasīt tikai nepieciešamos.
Zem noteikumu saraksta ir izvēlne, kurā var izvēlēties uzņēmumu, uz kuru noteikumi tiks eksportēti.

Noklikšķiniet uz pogas ''Eksportēt'', lai pabeigtu darbību.

Dažas piezīmes par šīs funkcijas izmantošanu:

Ja uzņēmuma, kurā tiek veikts imports, profilā jau ir noteikums ar tādu pašu nosaukumu kā noteikums, kas atzīmēts eksportam, šis noteikums importa laikā tiks ignorēts un netiks importēts.

Ja noteikumā ir norādīts darījuma partneris, kas nav atrodams tā uzņēmuma profilā, kurā tiek veikts imports (pārbaude tiek veikta pēc nosaukuma), tiks izveidots jauns darījuma partneris.

Ja noteikumā ir izmantoti grāmatvedības konti, kuri nav atrodami tā uzņēmuma profilā, kurā tiek veikts imports, šie noteikumi tiks importēti kā "neaktīvi". Šādā gadījumā netiks izveidots no jauna neviens grāmatvedības konts, lai netiktu koriģēts uzņēmuma kontu plāns.

Ja noteikumā ir atsauce uz dokumentu (piemēram, aizdevuma maksājumu), kurš nav atrodams uzņēmuma profilā, kurā tiek importēts noteikums, noteikums tiks importēts, bet tam būs statuss "neaktīvs".

Lai pārnestu noteikumus, lietotājam ir jābūt pilnīgai piekļuvei sadaļai "Nauda" abu uzņēmumu, starp kuriem tiks veikts eksports/imports, profilos.