Tie ir papildus noteikumi, kurus Jūs varat izveidot paši automātiskai sabalansēšanai tām bankas operācijām, kuram nav sistēmā ievadīto primāro dokumentu un kadam sistēma nevar atrast viennozīmīgu atbilstību. Tādu operāciju piemēri var būt - bankas komisijas norakstīšana, nodokļu maksājumi, naudas pārvedumi starp savējiem kontiem, naudas ienākšana no tirgotāju konta, aizņēmuma apmaksa un tml.

Sabalansēšanas noteikumi ļauj elastīgi iestatīt bankas transakcijas sabalansēšanu, šie noteikumi atbilsts noteiktiem nosacījumiem tādā veidā, ka pielietojot automātisko sabalansēšanu visas bankas operācijas, kuras atbilst noteiktam noteikumam tiks automātiski sabalansētas.

Automātiskās sabalansēšanas iestatīšanai Jūs varat pielietot sekojušus laukus: 

 • partneris
 • korespondējošs konts/IBAN
 • maksājuma detaļas
 • summa

Noteikuma izveidošanai ir nepieciešams, lai kaut viens no laukiem būtu aizpildīts, vairāku lauku aizpildīšana ļauj veikt detalizētāku šķirošanu.

Papildus var atzīmēt maksājuma veidu: Ienākošais vai Izejošais maksājums un maksājuma detaļās var izmantot vietturi [FEE].

Maksājuma veidu var izmantot, kad ir vienādas maksājuma detaļas ienākoša un izejoša maksājumā, piemēram, no tirgotāja konta ieskaitīta bruto summa un atsevišķā operācijā ieturēta komisijā.

Vietturi [FEE] var izmantot kad no tirgotāja kontā ieskaitīta neto summa (bruto mīnus komisija), šī gadījumā, maksājums būs izveidots divas rindās: viena rindā bruto summu un pretkonts tirgotāja konts un otra rindā ar mīnuss zīmi komisijas maksa ([FEE]) un pretkonts bankas komisijas.

 

Pielietošanas piemēri

Bankas komisija

 1. Sadaļā Nauda -> Bankas konti izvēlēties Sabalansēšanas noteikumi. Izveidojiet jaunu noteikumu, izvēloties tam nosaukumu (piemēram, "Bankas komisija") un operācijas veidu "Ievadīt bankas komisiju"
 2. Nosacījumos aizpildiet operācijas detaļas, ar rindu, kuras saturs atbilst tam, kā banka ir nosaukta šī operācija (piemēram, "Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija" un summu ar mīnusu (piemēram, "-0.21")

 3. Atzīmējiet izvēli "Aktivizēt" un noklikšķiniet "Izmainīt"

Maksājums no tirgotāja konta

 1. Sadaļā Nauda -> Bankas konti izvēlēties Sabalansēšanas noteikumi. Izveidojiet jaunu noteikumu, izvēloties tam nosaukumu (piemēram, "Maksājums no tirgotāja konta") un operācijas veidu "Izveidot jaunu maksājumu"
 2. Nosacījumos aizpildiet maksājuma detaļas, piemēram, POS DAR. %KOM.[FEE],%, kur, [FEE] ir komisijas maksa un % ir maksājuma detaļas mainīga daļa.
  Citi piemēri:
  Swedbank:  POS DAR. %, KOM.[FEE],%
  SEB: Karšu darījumi.% [FEE] EUR
  Luminor: EC/MC %;KOM.[FEE]EUR;
 3. Atzīmējiet izvēli "Aktivizēt" un noklikšķiniet "Izmainīt"