Šajā rakstā aprakstīts, kā programmā pareizi reģistrēt pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, kas veikti par darījumiem, importējot preces no trešajām valstīm, t. i., gadījumos, kad preces ir pakļautas muitošanai un pievienotās vērtības nodoklis ir jāmaksā, laižot preces brīvā apgrozībā.

 

1. Aktivizējiet nodokļa grupu "Imports"

Lai reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, kas saistīti ar importu, programmā ir paredzēta speciāla nodokļa grupa - "Imports". Vispirms pārliecinieties, ka šī nodokļa grupa ir statusā "Aktīvs" (sākumā šī atslēga ir neaktīva pēc noklusējuma, jo tās izmantošanai ir savas īpatnības). Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu Mans PayTraq -> Iestatījumi -> Grāmatvedība -> Nodokļu grupas.

 

Pēc tam dodieties uz šīs atslēgas iestatījumiem (piezīmjgrāmatas ikona) un noņemiet izvēles rūtiņu "Neaktīvs".

Saglabājiet izmaiņas, noklikšķinot uz pogas " Izmainīt".

 

2. Nodokļu grupas "Imports" lietošanas īpatnība

Ņemiet vērā, ka nodokļa grupas "Imports" lietošanai ir īpatnība: to izmanto tikai pašas pievienotās vērtības nodokļa summas ievadīšanai programmā (savukārt pārējas nodokļa grupas tiek piemērotas preču un pakalpojumu vērtībai).

Šo grupu izmanto, ievadot programmā nodokļa maksājumu vai atsevišķu dokumentu, piemēram, muitas deklarāciju vai muitas brokera rēķinu.

 

3. Preču piegādātāja rēķina ievadīšana

Svarīgi atzīmēt, ka, ievadot programmā preču piegādātāja rēķinu, importa operācijas laikā ir jāizmanto nodokļa grupa "nav PVN". Nodokļa grupas "Imports" pielietošana, ievadot šādu rēķinu, nebūtu pareiza, jo nodoklis importējot preces tiek aprēķināts no muitas vērtības, kas var atšķirties no preču vērtības (muitas vērtība parasti ietver arī, piemēram, muitas nodokli un citus izdevumus).

 

4. Darījuma ievadīšana

Par importu samaksāto nodokli var ievadīt vairākos veidos:

a) Ievadīt veikto nodokļa maksājumu

Apstrādājot bankas operācijas, nodokļa maksājums ir jāievada kā manuāls grāmatojums (poga "Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu" Bankas sabalansēšanā).

Grāmatojumā jāveic tikai viens ieraksts, izvēlieties naudas kontu, no kura samaksāts nodoklis, kredīta pusē - samaksātā nodokļa summu un nodokļa grupu "Imports". Pēc nodokļa grupas izvēles grāmatojuma otrā daļa tiks ģenerēta automātiski un grāmatojumu var uzreiz iegrāmatot.

Kā jau bija minēts iepriekš, nodokļa grupa šajā gadījumā ir pielietota tieši nodokļa summai. Programma pati automātiski aprēķinās apliekamo summu.

 

b) Ievadīt muitas deklarāciju

Ja nodokļu samaksas brīdī Jums jau ir noformēta muitas deklarācija, tad varat to ievadīt kā rēķinu programmas sadaļā "Iepirkumi". Izveidotajā dokumentā norādiet atbilstoši muitas deklarācijai aprēķināto nodokļa summu un izvēlieties nodokļa grupu "Imports". Pēc nodokļa grupas izvēles grāmatvedības konta lauks kļūs neaktīvs - ģenerējot grāmatojumu, tiks izmantots iepriekš iestatītais nodokļa konts.

 

c) Ievadīt no muitas brokera (vai cita starpnieka) saņemto rēķinu

Ja izmantojat muitas brokera pakalpojumus un nodokļu samaksu ir veicis viņš, tad programmas sadaļā "Iepirkumi" ir jāievada no muitas brokera saņemtais rēķins. Rindai, kas attiecas uz samaksāto nodokļa summu, izvēlieties nodokļa grupu "Imports" (citus brokera sniegtos pakalpojumus norādiet citās rindās, izmantojot ierasto nodokļa grupu).

---

Ir arī papildu iespēja ātri ievadīt nodokļu saistības tieši no piegādātāja rēķina formas. Pēc tam, kad būsiet izveidojis un apstiprinājis rēķinu par muitotajām precēm, rēķinā parādīsies poga “Aprēķināt PVN importam”.

Pēc šīs pogas noklikšķināšanas tiks atvērta ekrāna forma, kurā var ievadīt nepieciešamo informāciju (visi lauki jau ir aizpildīti ar informāciju no rēķina, taču tos var rediģēt):

 

Datums - pēc noklusējuma tiek parādīts rēķina datums, taču to var mainīt uz citu datumu, piemēram, muitas deklarācijas datumu vai muitas brokera rēķina datumu;

Dokumenta Nr. - pēc noklusējuma šajā laukā ir norādīts rēķina numurs, to var mainīt uz muitas deklarācijas numuru vai no muitas brokera saņemtā rēķina numuru;

Summa - nodokļa summa, kas aprēķināta no rēķina kopējās summas; summu var mainīt uz muitas deklarācijā aprēķināto nodokļa summu, ja tā atšķiras;

Partneris - šajā laukā jāizvēlas darījuma partneris (piemēram, nodokļu administrācija vai muitas brokeris), kuram tiks veikts nodokļa maksājums.

---

Nodokļa summa, kas ievadīta programmā, izmantojot vienu no iepriekš minētajām metodēm, tiks pareizi norādīta PVN deklarācijā (apliekamā summa tiks aprēķināta no nodokļa summas).