Šim nolūkam jāizveido jauna nodokļu grupa ar šādu veidu "Īpašais nodokļa režīma preču importa darījumos" (Iestatījumi -> Grāmatvedība -> Nodokļu grupas)
Pēc tam jāizveido jauns manuāls grāmatojums (Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs -> Jauns manuāls grāmatojums) ar 2 ierakstiem.
Pirmajā ierakstā jāiekļauj ar nodokli apliekamā summa (no Muitas deklarācijas), kas ir kredītā ar piemēroto nodokļu grupu, kas tika minēta iepriekš.
Otrajā ierakstā ir jābūt tādai pašai summai debetā (vai kredītā ar mīnusu) bez nodokļa (nodokļu grupa "nav PVN").
Kontam abās rindās ir jābūt vienādam (piemēram 2670).