1) Izvēlnē izvēlēties Iepirkumi -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu avansa norēķinu vai Iepirkumi -> Avansa norēķini -> Izveidot jaunu avansa norēķinu.*

2) Izvēlēties datumu un darbinieku. Ja, darbinieka nav sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā darbinieks, vēlāk darbinieka kartiņu var papildināt ar informāciju. Noklikšķināt Turpināt.

3) Izdevumu sarakstā pievienot izdevumu dokumentus, izvēlēties piegādātāju, ievadīt dokumenta datumu un numuru, aprakstu un summu ar nodokli (bruto).

Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļa grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām.

Ja piegādātāja nav sarakstā, ievadīt jauno nosaukumu laukā piegādātājs, vēlāk kartiņu papildināt ar informāciju.

Lai izveidotu jaunu rindu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu.

Izveidojot izdevumu sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Salīdzināt ierakstus ar izdevumu dokumentiem, noklikšķināt Gatavs apstiprinājumam. Avansa norēķins ir ievadīts un pārbaudīts/salīdzināts no darbinieka puses.

5) Lietotājam, ar tiesībām apstiprināt jebkuru grāmatojumu, atvērt avansa norēķinu pārbaudei. Pēc pārbaudes noklikšķināt Apstiprināt/Iegrāmatot.

Avansa norēķinam izveidots apstiprināto iegrāmatojumu kopums, kas sastāv no katra izdevuma dokumenta grāmatojumiem un darbiniekam atlīdzināmo izdevumu summas grāmatojuma.

Avansa norēķina grāmatojumu piemērs:
- Atsevišķi tiek iegrāmatots katrs attaisnojuma dokuments ar partneri Piegādātājs, grāmatojums D7/57 K2670.
- Viens grāmatojums ar visu avansa norēķina summu ar partneri Norēķinu persona, grāmatojums D2670 K5550.
- Konts 2670 ir tranzīta konts un pēc avansa norēķina iegrāmatošanas konta saldo ir 0.
- Iegrāmatojot avansa norēķinu, saistības pret norēķinu personu ir kontā 5550.

Ja norēķinu personai izmaksāts avanss, tas bankas maksājumu vai kases orderi jāiegrāmato uz kontu D2380 ar partneri Norēķinu persona. Pēc avansa norēķina iegrāmatošanas var pievienot apmaksu no avansa (Pievienot apmaksu -> Izlietot pārmaksu). Vai avansa norēķina ievades formā var ieslēgt karodziņu Izlietot pārmaksu. Grāmatojums būs D5550 K2380 ar partneri Norēķinu persona.
 

* Jaunu avansa norēķinu var arī izveidot Iepirkumu iesūtnē