PayTraq Direct ir e-rēķinu apmaiņas kanāls starp PayTraq lietotājiem.

Kanāla darba uzsākšanai e-rēķina saņēmējiem nepieciešams sadaļā Iepirkumi -> Iepirkumu iesūtne - Informācijas avoti ieslēgt PayTraq Direct kanālu. Kanāla ID jāpaziņo piegādātājam (e-rēķina nosūtītājs).

Lai uzsākt e-rēķinu nosūtīšanu klienta uzskaites kartītē, sadaļā PayTraq Direct jāievada kanāla ID (kas ir saņemts no klienta).

Nosūtīt e-rēķinu var zem drukas un nosūtīšanas izvēlnes, jāizvēlas Nosūtīt e-rēķinu.

Ja ir ieslēgts PayTraq Direct kanāls, tad nosūtot rēķinu pa e-pastu, būs arī nosūtīts e-rēķins. Attiecīgs karodziņš ir ieslēgts pēc noklusējuma pa e-pastu nosūtīšanas formā.

E-rēķina saņēmējs saņem rēķinu Iepirkuma iesūtnē turpmākai apstrādei.