1) Izvēlnē izvēlēties Grāmatvedība/Jauna operācija/Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu.

vai Grāmatvedība/Grāmatojumu reģistrs/Jauns manuāls grāmatojums

2) Aizpildīt obligātos laukus: datums un dokumenta veids.

3) Aizpildīt parējos laukus: dokumenta numurs, darījuma partneris, piezīme, projekts un zīme.

Ja darījuma partneris nav atrodams sarakstā, tad nepieciešams ievadīt jauna partnera nosaukumu laukā un tas automātiski tiks saglabāts sarakstā. Vēlāk var papildināt partnera datus ar nepieciešamo informāciju.

4) Izvēlēties grāmatvedības kontu no saraksta un ievadīt grāmatojuma debeta vai kredīta summu.

5) Izvēlēties darījuma valūtu, valūtas kurss tiks lejupielādēts automātiski.

6) Ja nepieciešams, aizpildiet grāmatojuma apraksta lauku.

7) Grāmatojumā izvēlēties nodokļa grupu automātiskam nodokļa aprēķinam un automātiskai ieraksta ģenerēšanai nodokļa grāmatojumā, ja tas ir nepieciešams .

Visām nodokļu grupām, izņemot importu, nodoklis grāmatojumā tiek aprēķināts no bruto summas. Importam grāmatojumā no nodokļa summas tiks aprēķināta apliekamā bāze.

8) Lai izveidotu jaunu ierakstu, noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Izpildīt 4., 5., 6. un 7. punktu nepieciešamo reižu skaitu.

9) Iegrāmatot sabalansēto grāmatojumu, noklikšķinot pogu Iegrāmatot.