1) Izvēlnē izvēlēties Noliktava/ Jauna operācija/ Ievadīt krājumu korekciju.

2) Izvēlēties veidu: Krājumu pievienošana vai Krājumu inventarizācija, ievadīt dokumenta datumu, izvēlēties noliktavu, noklikšķināt Turpināt.

3) Atzīmēt „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu”.

4) Pozīciju sarakstā pievienot preces, daudzumu un vērtību.

5) Noklikšķināt Atjaunot, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, nospiest Apstiprināt. Krājumu korekcija tiks veikta sākuma atlikuma ievades kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma.

Kontējums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Mans PayTraq/Mans uzņēmums/Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

6) Preču atlikumus var apskatīt Noliktava/Krājumi/Krājumu kustība izvēloties pieriodu.