Izvēlnē Mans PayTraq -> Mans uzņēmums izvēlēties Iestatījumi -> Sākuma atlikumi

 

Sākuma atlikumu ievadīšanas datums – datums, kurā tiks veikti visi sākuma atlikumu grāmatojumi. Pirms sākuma atlikumu ievades nepieciešams uzstādīt datumu.

Izmēģinājuma bilance – šis ir kontu atlikumu saraksts uz sākuma atlikumu ievades datumu, izmēģinājuma bilance ir paredzēta sākuma atlikumu ievades kontrolei.

Grāmatojumu reģistrs – šis ir grāmatvedības konta „sākuma saldoizlīdzināšana” grāmatojumu saraksts uz sākuma atlikumu ievades datumu. Reģistrs ir paredzēts sākuma atlikumu ievades grāmatojumu ātrai piekļuvei.

Jauna darbība – sākuma atlikumu pievienošanas forma. Sākuma atlikumus var pievienot kā saldo pēc grāmatvedības kontiem, kā kreditoru/debitoru neapmaksātus rēķinus, kā saņemtu/apmaksātu priekšapmaksu, kā norēķinu personu neapmaksātus izdevumus, kā noliktavas atlikumu pievienošanu.

 

Sākuma atlikumu ievadīšanas datums

Ievadīt Sākuma atlikumu ievadīšanas datumu, noklikšķināt Turpināt

 

Jauna darbība/Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu

Lai manuāli ievadītu grāmatojumu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs, darījuma partneris, piezīmes. Izvēlēties no saraksta grāmatvedības kontu un ievadīt operācijas debeta vai kredīta summu. Nepieciešamības gadījumā aizpildīt lauku apraksts, izvēlēties darījuma valūtu, ja tā atšķiras no bilances valūtas. Lai izveidotu jaunu ierakstu noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, sākuma atlikumu kontā tiks izveidots jauns grāmatojums no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs. 

 

Jauna darbība/Ievadīt debitora rēķinu

Lai ievadītu neapmaksātu debitora rēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt debitora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs un datums, klients, apmaksas summa un rēķina valūta, un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Pārdošana -> Dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs. 

 

Jauna darbība/Ievadīt saņemtu priekšapmaksu

Lai ievadītu saņemto priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt saņemto priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, klients, summa un maksājuma valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Pārdošana -> Dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Ievadīt debitora kredītrēķinu

Lai ievadītu neapmaksātu debitora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt debitora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta datums un numurs, klients, summa apmaksai, rēķina valūta un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Pārdošana -> Dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Ievadīt kreditora kredītrēķinu

Lai ievadītu neapmaksātu rēķinu kreditoram, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt kreditora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Iepirkumi -> Dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Ievadīt apmaksātu priekšapmaksu

Lai ievadītu apmaksātu priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt apmaksātu priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un apmaksas valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Iepirkumi -> Dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Ievadīt kreditora kredītrēķinu

Lai ievadītu neapmaksātu kreditora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt kreditora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no kredītrēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Iepirkumi -> Dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Ievadīt avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus

Lai ievadītu avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Ievadīt avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, darbinieks, summa apmaksai un valūta, pievienot aprakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidota avansu norēķinu personas atskaite un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Avansu norēķinu personas atskaite būs pieejama Iepirkumi -> Avansa norēķini, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Jauna darbība/Pievienot noliktavas atlikumus

Lai pievienotu noliktavas atlikumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Pievienot noliktavas atlikumus. Sadaļā Noliktava tiks izveidots krājumu korekcijas dokuments – krājumu pievienošana. Pievienot sarakstā preču pozīcijas, daudzumu un cenu. Izvēlēties noliktavu. Karodziņam „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Noklikšķināt Atjaunot, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, noklikšķināt Apstiprināt. Tiks veikta krājumu korekcija – krājumu papildināšana uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 Kā ievadīt preču sākuma atlikumus?

 

Jauna darbība/Pievienot pamatlīdzekļi 

Lai pievienotu pamatlīdzekļi (PL), izvēlnē izvēlēties Jauna operācija -> Pievienot pamatlīdzekļi. Izvēlēties PL no saraksta vai ievadiet jaunu nosaukumu. Karodziņam „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Ievadiet uzskaites vērtību un uzkrāto amortizāciju. Pēc nepieciešamības var izmainīt sākuma vērtības, uzkrātās amortizācijas un amortizācijas izdevumu grāmatvedības kontus. Noklikšķināt pogu Izmainīt, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, noklikšķināt pogu Apstiprināt/Iegrāmatot. Tiks izveidota PL kartiņa, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība -> Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi -> Sākuma atlikumi -> Grāmatojumu reģistrs.

 

Izmēģinājuma bilance

Iestatījumi -> Sākuma atlikumu -> Izmēģinājuma bilance pārbaudīt visu ievadīto datu pareizību, ja saldo pēc sākuma atlikumu ievades kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma ir vienāds ar nulli, tad sākuma atlikumi ir ievadīti pareizi.

 

Perioda bloķēšana

Bloķēt periodu (sk. Kā nobloķēt iespēju mainīt datus?).