1) Izvēlnē izvēlēties Pārdošana -> Jauna operācija -> Izveidot jaunu piedāvājumu.

vai Pārdošana -> Dokumenti -> Ievadīt jaunu dokumentu

2) Izvēlēties operācijas veidu, dokumenta datumu un klientu. Ja klients nav pieejams klientu sarakstā, ievadiet jauno nosaukumu laukā klients, vēlāk papildiniet klienta kartiņu ar informāciju.

No izvēlētā operācijas veida ir atkarīga dokumenta forma:

  • preču pārdošanas operācija ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, 
  • pakalpojumu sniegšana - tikai no pakalpojumu saraksta, 
  • citi ieņēmumi ir pasūtījums brīvā formā. 

Noklikšķināt Turpināt.

3) Sarakstā, atkarībā no operācijas veida, pievienot preci, pakalpojumus vai citu ieņēmumu brīvas formas aprakstu, apjomu un cenu. 

Lai ievadītu visas cenas ar nodokli, uzstādīt karodziņu - Cenas norādītas ar nodokli

Izvēlēties grāmatvedības kontu un nodokļu grupu, ja tas atšķiras no iepriekš uzstādītām vērtībām. 

Lai izveidotu jaunu rindu, nospiest N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu

Izveidojot pozīciju sarakstu, informācijas saglabāšanai, noklikšķināt Atjaunot.

4) Cenu piedāvājumu var izdrukāt, aizsūtīt, kā arī tam var pievienot piezīmes un datnes.

 
5) No piedāvājuma var izveidot rēķinu vai pasūtījumu ar attiecīgo operācijas veidu.