Operāciju kontu slēgšana ir grāmatojumu automātiskās izveidošanas forma visu operāciju kontu slēgšanai uz peļņas vai zaudējumu kontu no konta iestatījumiem pēc noklusējuma konkrētajā datumā.

Kā slēgt operāciju kontus?

1) Izvēlnē izvēlēties Grāmatvedība/ Jauna operācija / Operāciju kontu slēgšana.

2) Ievadīt grāmatojuma datumu un noklikšķināt iegrāmatot.

3) Tiks izveidots un iegrāmatots visu operāciju kontu slēgšanas grāmatojums vienā peļņas vai zaudējumu kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma.

Grāmatojumu no Peļņas vai Zaudējumu konta uz Pārskata gada nesadalītās peļņas kontu jāveic atsevišķi, tas netiek veidots automātiski.