WooCommerce Premium kanāls Pārdošanas iesūtnē

Šo kanālu var izmantot plašākai integrācijai ar Woocommerce, kas ietver tādas iespējas kā automātisku visu ienākošo pasūtījumu apstrādi, dokumentu izveidošanu un iegrāmatošanu, automātisku apmaksu pievienošanu, kā arī krājumu atlikumu sinhronizēšanu manuālā režīmā vai pēc grafika.

Lai aktivēt dodieties uz sadaļu Pārdošana -> Pārdošanas iesūtne un pēc tam uz cilni "Informacijās avoti".

Minimālās prasības

Woocommerce versija: 3.5. x vai jaunāka
Jūsu veikala vietnes SSL sertifikāta esamība

Kanāla aktivizēšana

Aktivizējot šo kanālu, notiek atgriešana uz jūsu veikala mājas lapu, kur jums ir jāapstiprina sava piekrišana PayTraq piekļuvei datu apmaiņai. Veiksmīgas aktivizēšanas gadījumā Woocommerce, tiks ģenerēta API piekļuve (Woocommerce - > Settings - > Advanced - > REST API). Tāpat tiks izveidots webhook (Woocommerce - > Settings - > Advanced - > Webhooks - > PayTraq Connector | Order Created), ko izmanto, lai automātiski saņemtu katru pasūtījumu tā izveides brīdī.

API un webhook ir jābūt aktīviem visā šī kanāla lietošanas laikā.

Automātiska apstrāde

Lai automatizētu katru Iesūtnē saņemto pasūtījumu, ir jāaktivizē opcija “Automātiska apstrāde”. Šajā gadījumā, saņemot pasūtījumu Iesūtnē, no tā tiks uzreiz izveidots dokuments, pamatojoties uz izvēlēto darbības veidu un tipu no kanāla pamatiestatījumiem.

Lai automātiski apstiprinātu/iegrāmatotu izveidoto dokumentu, ir jāaktivizē opcija “Apstiprināt/Iegrāmatot” .

Lai automātiski pievienotu maksājumus, ir jāaktivizē opcija “Pievienot apmaksu”. Ja dokumenta veids būs “Pasūtījums” tā apmaksa tiks ievadīta kā pārmaksa.

Lai automātiski nosūtītu izveidoto dokumentu, klientam ir jāaktivizē opcija “Aizsūtīt pa e-pastu” .

Nodokļu uzstadījumi

Lai nodrošinātu pareizu nodokļu grupu lietošanu, izveidojot dokumentus, ir jāiestata nodokļu likmju atbilstība no Woocommerce (Woocommerce - > Settings - > Tax) ar nodokļu grupām PayTraq sistēmā.

Apmaksu uzstadījumi

Lai automātiski pievienotu maksājumus, ir jāiestata maksājumu metožu atbilstība Woocommerce ar naudas kontiem PayTraq sistēmā. Šī atbilstība ir nepieciešama visām aktīvajām tiešsaistes maksāšanas metodēm, ko izmanto Woocommerce.

Maksājumu vārtejām PayTraq naudas kontus ieteicams izveidot ar tipu "Tirgotāja konts" .

Gadījumā, ja ir neatbilstība pasūtījuma kopsummai no Woocommerce ar PayTraq sistēmā izveidotā dokumenta kopsummu, dokuments PayTraq sistēmā paliek statusā “Melnraksts”. Automātiska maksājuma pievienošana arī netiks veikta. Šāda veida neatbilstības var rasties, piemēram, aprēķināto nodokļu noapaļošanas starpības dēļ vai arī nepareizas nodokļu grupas piemērošanas dēļ.

Visi notikumi, kas saistīti ar automātisku pasūtījuma apstrādi, tiks arī fiksēti kā piezīmes pie pasūtījuma Woocommerce blokā "Order notes".

Noliktavas sinhronizācija

Preču sinhronizācija notiek pēc to SKU kodiem un ietver sevī atlikumu un cenu atjaunināšanu Wocommerce par katru atrasto preci.

Pašreizēja bilance PayTraq sistēmā tiek aprēķināta kā starpība starp pašreizējo atlikumu un daudzumu apstiprinātajos pasūtījumos (atbilstoši iestatījumos norādītajai noliktavai) .

Atkarībā no preces veida (Simple/Variation) tiek atjaunināta pati prece vai tā variācija, bet jebkurā gadījumā šai precei Wocommerce ir jābūt atzīmētai noliktavas uzskaites pazīmei.

Lai sinhronizētu cenas, ir jāaktivizē opcija “Sinhronizēt cenas” un jāizvēlas vajadzīgā cenu grupa. Cena tiek atjaunināta “Regular price” laukam.

Sinhronizāciju var veikt manuāli, noklikšķinot uz “Sinhronizēt” pogu vai pēc grafika (katru rītu). Lai notiktu sinhronizācija pēc grafika, ir jāaktivizē opcija “Ikdienas automātiskā sinhronizācija” .