Lielākā saimniecisko darījumu daļā, kuri tiek uzskaitīti grāmatvedības uzskaitē, ir nepieciešams norādīt darījuma pretējo pusi - partneri, saskaņā ar kuru tika veiks šis darījums.

Partneris ir juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir kaut kādas līgumattiecības ar Jūsu uzņēmumu vai organizāciju. Ar līgumattiecībām šeit mēs saprotam tādas attiecības, kuras radušas uzņēmuma saimnieciskās darbības ietvaros. Piemēram, tas varētu būt: pakalpojumu sniegšana vai saņemšana, preču iepirkšana vai piegāde, darba algas aprēķins, finanšu saistības rašanas, naudas līdzekļu saņemšana vai izmaksa utt.

Atkarībā no darījuma veida par partneri var būt Jūsu klients, piegādātājs, darbinieks, banka vai pat valsts vai pašvaldības ieņēmumu pārvalde.

Grāmatvedības uzskaitē darījumi ar katru partneri tiek uzskaitīti atsevišķi, tāpēc informācijas esamība par partneri grāmatvedības ierakstos- grāmatojumos ir obligāta.
Darījumu uzskaite atsevišķi ar katru partneri ļauj jebkurā laikā uzzināt kas un cik ir parādā Jums, un kam un cik esat parādā Jūs, kā arī veikt norēķinu salīdzināšanu uz izvēlēto datumu parāda summas apstiprināšanai un saņemt partnera konta izrakstu par jebkuru laika posmu, ietverot visus darījumus ar šo partneri.

 

Kas tie tādi ir debitori un kreditori?

Debitori parasti ir Jūsu klienti vai pircēji vai pasūtītāji, kuri ir Jums parādā naudu, vienlaikus debitori ir uzņēmuma bilances aktīva sastāvdaļa.
Kreditori - tas ir tie, kuriem parādā esat Jūs, parasti tie ir Jūsu piegādātāji. Kreditori ir uzņēmuma pasīva sastāvdaļa.

 

Ko nozīme debitoru vai pircēju un pasūtītāju parādi?

Ne vienmēr pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu nauda uzreiz ienāk bankas kontā vai uzņēmuma kasē.
Grāmatvedības uzskaitē debitoru parādi ir sava veidā gaidāmie ienākošie naudas līdzekļi. Tie ir Jums likumīgi piederošie naudas līdzekļi par jau sniegtiem pakalpojumiem vai pārdoto preci, bet tā nav skaidra nauda vai nauda bankas kontā, ko Jūs varētu pārvaldīt.

Kad Jūs pārdevāt kaut ko savam klientam un nesaņēmāt par to uzreiz naudu, šajā brīdī klients kļūst par Jūsu debitoru, un viņa parāds nonāk debitoru parādu kategorijā, un tiek atspoguļots atbilstošā grāmatvedības kontā.

Kāpēc debitoru vai pircēju un pasūtītāju parādi ir tik svarīgi?

Debitoru parādi tiešā veidā ietekme uzņēmuma naudas plūsmu. Pietiekams apgrozāmo naudas līdzekļu apjoms ir veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums. Debitoru parādi ir gaidāmie naudas līdzekļi, kuru reāli uz šo brīdi pagaidām nav. Toties katra preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana iekļauj sevī noteiktās tiešās izmaksas, kuras savukārt noved pie naudas līdzekļu "aiziešanas".
Jo ilgāk debitoru parādi paliek gaidāmo naudas līdzekļu statusā, jo lielāka kļūst laika plaisa starp "ienākošo" naudu un "izejošo" naudu, jo lielāka kļūst arī varbūtība, ka pieejami apgrozāmie naudas līdzekļi uzņēmuma attīstībai samazināsies.

Debitoru parādus var pielīdzināt īstermiņa aizņēmumiem, kurus Jūs izsniedzat saviem klientiem. Jāņem vērā, ka Jūs jau iepriekš esat noseguši savu izdevumu daļu, lai sniegtu šo pakalpojumu vai nopirktu preci, kuru Jūs esat pārdevuši savam klientam.

Jo ātrāk klienti norēķināsies par saņemtiem pakalpojumiem vai precēm, jo ātrāk debitoru parādi tiks dzēsti t.i. gaidāmie naudas līdzekli kļūst reāli, jo labāk.

Debitoru parādiem varbūt dažādi noteikumi un dažādi apmaksas termiņi.
Tas ir atkarīgs no Jums, Jūsu klienta, pārdotās preces vai sniegtā pakalpojuma un no līgumā atrunātiem piegādes nosacījumiem. Jo ilgāks ir apmaksas termiņš, jo vairāk aizņēmumus Jūs izsniedzat saviem klientiem. Un tieši otrādāk, jo īsāks ir apmaksas termiņš, jo teorētiski ātrāk Jūs saņemat savu naudu. Ideāliem līguma nosacījumiem un termiņiem ir jābūt līdzsvarā starp uzņēmuma ieguvumu un piedāvājuma konkurētspēju.

Kā panākt, lai klienti norēķinās laikā?

Kā Jūs droši zināt, panākt, lai cilvēki maksātu laikā ir diezgan sarežģīti!
Viens no veidiem, kā paātrināt naudas saņemšanu ir piedāvāt klientiem visērtāko apmaksas veidu, piemēram iespēju jebkurā laikā veikt saņemtā rēķina online apmaksu.
Termiņā nesamaksātam debitora parādam ļoti noderēs automātiskais atgādinājums par apmaksu, kuru sūta klientam periodiski, un protams ar iespēju uzreiz dzēst parādu.
Lai gaidāmie naudas līdzekļi kļūtu par reāliem pēc iespējas ātrāk, var pielietot dažādus stimulus, tādus kā papildu atlaides, bezmaksas piegāde, dažādi bonusi un dāvanas lojalitātes programmas ietvaros, lai klients veiktu apmaksas pirms termiņa vai vismaz termiņā.
Tas ne tikai palīdzēs palielināt apgrozāmos līdzekļus, bet palielinās arī varbūtību, ka klients atgriezīsies pie Jums vēlreiz.

 

Kas ir kreditoru parādi?

Kreditoru parādi ir nauda, kuru Jūs esat parādu saviem piegādātājiem par saņemtiem pakalpojumiem vai nopirkto preci un par kuriem Jūs vēl neesat pilnīgi norēķinājušies. Faktiski tā ir debitora parādu pretēja puse. Tā kā savam piegādātājam Jūs esat klients, un attiecīgi Jūsu kreditora parāds Jūsu piegādātājam ir debitora parāds.
Kreditoru parāds ir paredzama naudas līdzekļu "aiziešana" un tādējādi tas arī tiešā veidā ietekmē uzņēmuma naudas plūsmu. Bet atšķirībā no debitora parādiem Jums ir izdevīgāk palielināt apmaksas termiņu, tādējādi nodrošinot nepieciešamos apgrozāmos naudas līdzekļus uzņēmuma rīcībā pēc iespējas ilgāk, ievērojot protams līguma ar piegādātāju nosacījumus un termiņus.

Kāpēc ir svarīgi kontrolēt kreditoru parādus un maksāt termiņā?

Nekvalitatīva kreditoru parādu vadība var maksāt uzņēmumam papildu naudu un sabojāt reputāciju, kā arī var novest pie kļūdām finanšu plānošanā. Trūkstošie maksājumi, kā arī daļēji maksājumi var novest pie termiņā neveiktiem maksājumiem, kas savukārt var sekmēt piegādes nosacījumu pasliktināšanos, sodu procentu aprēķinu vai pat piegādātāja zaudējumu. Var aizmirst par savlaicīgu apmaksu laiku pa laikam, bet ja tas notiek pastāvīgi, tad Jums ir nopietna problēma, kura ilgtermiņā var ietekmēs uzņēmuma reputāciju un padarīt Jūs par neuzticamu biznesa partneri.

 

PayTraq U