Atkarībā no katra uzņēmuma darba prasībām un specifikas PayTraq sistēmā ir realizēti dažādi preču piegāžu organizācijas un plānošanas varianti.
Darbības shēmas var būt iestatītas saskaņā ar konkrētiem biznesa procesiem un tās var veidot dažādas variācijas.

Zemāk apskatīsim tikai galvenus no iespējamajiem variantiem.

 

Pārdošana, pie nosacījuma, ka prece ir noliktavā.

(Pasūtījums no klienta) -> Rēķins klientam -> Preču piegāde t.i. pārdošana

Tiek pielietota pārdodot preces, kuras ir pieejamas noliktavā.

Visvienkāršākais un klasiskais preču pārdošanas paņēmiens, veicot kuru, pasūtījums no klienta tiek reģistrēts pēc izvēles, un uz kura pamatā tiek izrakstīts rēķins.
Vienkāršākā variantā rēķins tiek izrakstīts uzreiz, bez pasūtījuma.

Priekšapmaksas gadījumā ir iespējams variants, kad no pasūtījuma lapas tiek veidots priekšapmaksas rēķins un vēlāk no priekšapmaksas rēķina tiek izrakstīts gala rēķins, vai pirmais tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins uzreiz bez pasūtījuma lapas.

Vairāki klientu pasūtījumi var būt apvienoti vienā rēķinā ar kopējo preču nosūtīšanu. Šajā gadījumā rēķins tiek veidots atsevišķi un tajā importē visas pasūtīto preču pozīcijas.

 

Preču tālākpārdošana pēc klienta iepriekšēja pasūtījuma.

Pasūtījums no klienta -> (Priekšapmaksas rēķins) -> Pasūtījums piegādātājam -> Rēķins no piegādātāja -> Preču iepirkums -> Rēķins klientam -> Preču izsūtīšana t.i. pārdošana

Tiek reģistrēts pasūtījums no klienta, pēc tam pēc izvēles tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins.

No klienta pasūtījuma tiek izveidots pasūtījums piegādātājam. Saņemot preci un rēķinu no piegādātāja, no pasūtījuma piegādātājam tiek ievadīts no piegādātāja saņemtais rēķins, veicot šī rēķina iegrāmatojumu veidojas preču iepirkums (ienākošā piegāde) noliktavā. No klienta pasūtījuma lapas (vai priekšapmaksas rēķina) tiek veidots rēķins klientam, iegrāmatojot šo rēķinu, veidojas izejošā piegāde t.i. preču pārdošana.

 

Vairākas izejošās piegādes t.i. pārdošanas klientam par periodu uz līguma pamatā ar vienu galējo rēķinu.

(Pasūtījums no klienta) -> Izejoša piegāde t.i. pārdošana -> Rēķins klientam

Tiek pielietots preču pārdošanā pamatojoties uz iepriekš noslēgtā līgumā.

Šajā gadījumā tiek izrakstīts tikai viens rēķins, kurš ietver sevī visas preču piegādes t.i. pārdošanas par periodu.

Pēc izvēlēs tiek reģistrēts pasūtījums no klienta. Izejošā piegāde tiek veidota atsevišķi, vai no klienta pasūtījuma.
Perioda beigās tiek veidots rēķins klientam, kurā tiek importētas visas preču pozīcijas no visām izejošām piegādēm.

Retā gadījumā rēķins tiek izrakstīts pēc katras izejošās piegādes t.i. preču pārdošanas, tad rēķins var būt izveidots tieši no izejošās piegādes.

 

Pasūtījums piegādātājam un rēķina saņemšana no piegādātāja kopā ar preci.

Pasūtījums piegādātājam -> (Priekšapmaksas rēķins no piegādātāja) -> Rēķins no piegādātāja -> Ienākošā piegāde t.i. preču iepirkums

Pielieto parasta preču iepirkumu procesā gadījumā.

Tiek reģistrēts pasūtījums piegādātājam. Ja sadarbība ar piegādātāju balstās uz priekšapmaksas rēķinu, no pasūtījuma tiek ievadīts saņemtais priekšapmaksas rēķins. Saņemot preci un rēķinu no piegādātāja, no pasūtījuma piegādātājam (vai priekšapmaksas rēķina) tiek ievadīts saņemtais rēķins, veicot rēķina iegrāmatojumu tiek izveidota ienākošā preču piegāde noliktavā.

Vairāki pasūtījumi piegādātājam var būt apvienoti vienā rēķinā ar kopējo ienākošo piegādi. Šajā gadījumā rēķins no piegādātāja tiek veidots atsevišķi un tajā tiek importētas visu pasūtīto preču pozīcijas.

 

Vairākas ienākošās piegādes no piegādātāja par periodu pamatojoties uz līgumu ar vienu gala rēķinu.

(Pasūtījums piegādātājam) -> Ienākošā piegāde -> Rēķins no piegādātāja

Pielieto, saņemot preces no piegādātāja, balstoties uz iepriekš noslēgto līgumu.

Šajā gadījumā piegādātājs izraksta tikai vienu rēķinu, kurš iekļauj sevī visas veiktās preču piegādes par periodu.
Pēc izvēles tiek reģistrēts pasūtījums piegādātājam.

Ienākošā piegāde tiek izveidota atsevišķi vai no pasūtījuma piegādātājam.

Perioda beigās tiek ievadīts no piegādātāja saņemtais rēķins, kurā tiek importētas preču pozīcijas no visām ienākošām piegādēm.

Retā gadījumā rēķins tiek saņemts pēc katras ienākošas piegādes t.i. preču iepirkuma, tad rēķins var būt izveidots tieši no ienākošās piegādes.

 

PayTraq U