Šajā rakstā ir aprakstīti šie divi tuvi jēdzieni un pretstatīti dažādi veidi, kā tie tiek pielietoti.

Priekšapmaksa ir tad, ja nauda par kaut ko ir samaksāta avansā un pret izsniegtu dokumentu. Pārmaksa ir tad, ja ir samaksāta lielāka naudas summa nekā vajadzēja.

Priekšapmaksu un pārmaksu uzskaitei ir paredzēti atsevišķi grāmatvedības konti.

Priekšapmaksa (vai avanss)

Darbības ar priekšapmaksu pārdošanas piemērā parasti strukturē, izrakstot priekšapmaksas rēķinu, saņemot naudu, izrakstot galīgo rēķinu un pēc tam ieskaita saņemto priekšapmaksu.

Kad darījums ir pilnīgi pabeigts, priekšapmaksas rēķina statusu var mainīt no Apmaksāta uz Slēgtu, noklikšķinot uz pogas "Slēgt".

Programma atbalsta PVN summas automātisku aprēķināšanu un iegrāmatošanu priekšapmaksas saņemšanas brīdī (ja priekšapmaksas rēķinā ir izvēlēts kases nodokļu uzskaites princips).

Pārmaksa

Pārmaksa parasti veidojas bankas sabalansēšanas rezultatā. Piemēram, kad saņemat naudu no klienta, ja viņš Jums ir samaksājis vairāk, nekā ir parādā kopumā. Tādējādi saņemto summu (vai tās daļu) nevar attiecināt uz kādu dokumentu (priekšapmaksas rēķinu, neapmaksātu rēķinu utt.)

Lai reģistrētu pārmaksāto summu, maksājuma formā ir atbilstoša poga "Pievienot kā pārmaksu".

Esošo pārmaksu var ieskaitīt izrakstāma rēķina izrakstīšanas brīdī (izvēles rūtiņa "Izlietot pārmaksu") vai pēc tam kā vienu no apmaksas iespējām.

Pārmaksas kā arī priekšapmaksas tiek uzrādītas kā atsevišķa pozīcija savstarpējo norēķinu paziņojumā ar partneri.

Apskatīt visas pārmaksas pa darījuma partneriem, var izvēloties pārmaksas kontu partneru apgrozījumu pārskatā.

Visi iepriekš iestatīti noklusējuma konti priekšapmaksas un pārmaksas uzskaitei ir pieejami sadaļā Iestatījumi -> Grāmatvedība -> Konti pēc noklusējuma.