Savstarpējais norēķins ir savstarpējo prasību ieskaita (dzēšanas) operācija. 

Parasti to izmanto, ja viens un tas pats partneris ir gan uzņēmuma klients gan piegādātājs. Šajā gadījumā šim partnerim var rasties gan debitoru gan kreditoru parāds, un to ieskaitei/dzēšanai var izmantot savstarpējo norēķinu.

Programma ļauj veikt savstarpējās ieskaites operācijas arī sarežģītākajos gadījumos – kad tiek ieskaitīti (dzēsti) debitoru un kreditoru parādi dažādiem partneriem.

1) Atvērt Rēķinu/Kredītrēķinu savstarpējiem norēķiniem.

2) Rēķinā noklikšķināt Pašreizējais atlikums -> Savstarpējais norēķins.

Ievadīt savstarpējā norēķina datumu un summu, noklikšķināt Iegrāmatot.

Tiks izveidots saistību norakstīšanas grāmatojums savstarpējā norēķina tranzīta kontā (2680).

3) Atkārtot 1. un 2. punkta soļus pretējam Rēķinam/Kredītrēķinam.

4) Pēc savstarpējo norēķinu operācijas pabeigšanas summai savstarpējā norēķina tranzīta kontā ir jābūt vienādai ar nulli. Operācija ir pabeigta.