Pastāv divas galvenas un visizplatītākās krājumu novērtēšanas metodes - FIFO un vidēji svērtā krājumu novērtēšanas metode (AVG).

Lai izmainīt krājumu novērtēšanas metodi dodieties uz Iestatījumi-> Uzņēmuma profils -> Pamatdati

FIFO

FIFO metode balstās uz tā, ka uzņēmums pārdot preču krājumus to saņemšanas secībā. T.i. ja uzņēmumā rīcībā ir vienas un tas pašas preces vairākas piegādes, tad pirmo pārdot preci no visvecākās piegādes. Tādējādi, krājumu vērtības aprēķinam pielieto to vērtību no pēdējiem (laika ziņā) iepirkumiem.

Saistībā ar aprēķina īpatnību, jāņem vērā, ka aprēķināt pašizmaksu, pielietojot FIFO metodi, var tikai tajā gadījumā, ja preces atlikums noliktavā nav vienāds ar nulli.

AVG

Pielietojot vidēji svērtās krājumu novērtēšanas metodi, krājumi tiek novērtēti ņemot vērā preču, kuras ir pieejamas pārdošanai periodā ietvaros, vidējo vērtību. Vidēja vērtība tiek aprēķināta dalot kopējo piegādāto preču vērtību ar kopējo vienību skaitu.